Har du styr på dit opsigelsesvarsel?

Man går jo ikke lige og husker på, hvilket opsigelsesvarsel man skal have, hvis man bliver opsagt, eller hvilket varsel man skal give, hvis man selv siger op. Og hvis du er AMR, er reglerne lidt specielle.

Som veterinærsygeplejerske følger du funktionærlovens bestemmelser om opsigelsesvarsler.

Prøvetid
De første 3 måneder af ansættelsestiden betragtes som prøvetid. I prøvetiden kan du blive opsagt eller selv sige op med 14 dages varsel til en hvilken som helst dag i måneden.

Men husk, at de 14 dage varslet løber, ikke må strække sig ud over de 3 måneder. Du skal altså opsiges eller selv sige op senest 2½ måned (afhængig af antallet af dage i måneden) efter, at du blev ansat.

Hvis du siger op efter prøvetiden
Efter prøvetiden kan du sige op med 1 måneds varsel til udløb af en kalendermåned.

Eksempler:

  1. Du siger op den 15. maj: Du skal arbejde resten af maj og hele juni måned.
  2. Du siger op den 31. juli lige inden arbejdsdagen er slut: Du skal arbejde hele august måned.

Hvis din arbejdsgiver siger dig op efter prøvetiden
Hvis du bliver sagt op, afhænger varslet af, hvor længe du har været ansat i virksomheden.

Din arbejdsgiver kan kun sige dig op til udløbet af en kalendermåned.

Du skal have:

  • et varsel på 1 måned, hvis du får opsigelsen inden udløbet af 5 måneder (inkl. prøvetid),
  • et varsel på 3 måneder, hvis du får opsigelsen inden udløbet af 2 år og 9 måneder,
  • et varsel på 4 måneder, hvis du får opsigelsen inden udløbet af 5 år og 8 måneder,
  • et varsel på 5 måneder, hvis du får opsigelsen inden udløbet af 8 år og 7 måneder og
  • et varsel på 6 måneder, hvis du får opsigelsen herefter.

Opsigelse af ansættelsesforholdet efter prøvetidens udløb skal ske skriftligt fra både dig og fra din arbejdsgiver. Du eller din arbejdsgiver skal have den skriftlige opsigelse senest den sidste dag i måneden.

Hvis du er AMR
Hvis du er arbejdsmiljørepræsentant, er der særlige regler. De gælder dog kun, hvis din arbejdsgiver siger dig op – altså ikke hvis du selv siger op.

Bliver du opsagt som AMR, skal din arbejdsgiver give dig dit almindelige opsigelsesvarsel + 2 måneder ekstra.

Reglerne er lavet for at beskytte jer, der i det daglige forhandler med ledelsen på alle medarbejderes vegne. I skal kunne udføre det hverv, I har fået, uden at frygte at blive opsagt.

Hvis du skal på dagpenge efter opsigelsen
Hvis du selv siger op, får du normalt 3 ugers karantæne i a-kassen, da du betragtes som selvforskyldt ledig. Der kan være undtagelser, så ring til a-kassen hurtigst muligt.

Du skal være meget opmærksom på, om din arbejdsgiver har givet dig det korrekte opsigelsesvarsel, hvis du bliver afskediget. Det kan nemlig have konsekvenser for dine dagpenge, hvis du accepterer et for kort opsigelsesvarsel. Du kan i den forbindelse også blive betragtet som selvforskyldt ledig og risikere karantæne. Ring til a-kassen, hvis du er i tvivl.

Kontakt os!

Hvis der er noget særligt omkring din opsigelse – det kan for eksempel være, hvis du er blevet opsagt, mens du var syg eller på barsel, du er blevet bortvist fra arbejdspladsen, har fået et for kort varsel eller andre ting, så kontakt os med det samme.

Ring til os på 3547 3617 eller send os en besked her.