Halskraver til veterinærsygeplejersker på den politiske dagsorden

Den 13. april fik Veterinærsygeplejerskernes Fagforening mulighed for at fortælle Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg samt Beskæftigelsesudvalget om, hvordan røntgenskader kan forhindres med halskraver.

Susanne Fasting

”Sammen med Serviceforbundet holdt vi et oplæg for udvalgene, hvor vi fortalte om, hvorfor det er et problem, at veterinærsygeplejersker ikke har et lovkrav om at få en halskrave på, når et dyr skal røntgenfotograferes,” fortæller Malene Meyer, som er formand for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening. ”Med en halskrave kan røntgenstråling af skjoldbruskkirtlen reduceres med over 99 procent. Det var virkeligt positivt at se, hvordan de lyttede til vores forklaring og vores forslag til, hvordan et bilag til en bekendtgørelse skal ændres, så halskraver bliver obligatorisk.”

Med til mødet havde fagforeningen nemlig et helt konkret forslag om ændring af en bekendtgørelse, som kan beskytte veterinærsygeplejersker mod røntgenstråling. Ved at ændre bekendtgørelsen, så det bliver påkrævet, at veterinærsygeplejersken skal beskyttes med en halskrave, når et dyr skal røntgenfotograferes, kan røntgenstråling af skjoldbruskkirtlen reduceres med over 99 procent.

Hvorfor er røntgenfotografering skadeligt?
Røntgenfotografering er skadelig, fordi veterinærsygeplejerskerne udsættes for en risikabel mængde røntgenstråling.

Røntgenstråler er beslægtede til radio- og lysbølger, der dannes inde i røntgenrøret. Når strålen rammer stof – eksempelvis et kæle- eller husdyr – udsendes der spredt stråling fra dyret. Disse spredte stråler kan derefter ramme de veterinærsygeplejersker, der fikserer dyret under røntgenfotograferingen.

Veterinærsygeplejersker er i dag påkrævet at bære blyhandsker og -forklæde i forbindelse med røntgenfotografier. Det reguleres i bekendtgørelsen BEK nr. 1089/2007 om røntgendiagnostikanlæg.

Men der er i dag intet krav om anvendelse af blyhalskrave. Derfor er veterinærsygeplejersker særligt udsatte for røntgen i halsområdet, som kan føre til kræft i skjoldbruskkirtlen.

Veterinærsygeplejersker kan beskyttes mod røntgenskader
Der findes forskellige måder at beskytte sig mod akutte skader forårsaget af røntgenstråling.

Bly bruges som beskyttelse på grund af dets høje densitet, fordi røntgens gennemtrængningsevne er mindre i tunge emner. Det er vigtigt, fordi kropsdele, der ikke er beskyttede af bly, modtager op til 20 gange dosis af dækkede områder.

Et koreansk studie har ved hjælp af stråledosimetre påvist, at skjoldbruskkirtlen er et af de områder, som er mest udsat for stråling. Resultaterne fra studiet, viste at brugen af halskrave reducerede udsættelsen for stråling af skjoldbruskkirtlen med over 99 procent.

Har prøvet siden 2013
Serviceforbundet og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening krav bliver støttet af Den Danske Dyrlægeforening (DDD), der også fungerer som arbejdsgiverforening. DDD deltog ikke på mødet, men har tidligere tilkendegivet at de er enige.

Mødet den 13. april var ikke første forsøg på at få halskraver gjort obligatorisk. Allerede i efteråret 2013 søgte Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og DDD Beskæftigelsesudvalget om ændring af den eksisterende lovgivning til at indeholde krav om brug af halskrave på lige fod med handsker og forklæder. Det skete på baggrund af en arbejdsskadesag, hvor en veterinærsygeplejerske i 2012 blevet erklæret syg af cancer i skjoldbruskkirtlen. Veterinærsygeplejersken havde gennem sit arbejde over flere år været involveret i at optage røntgenbilleder.

”Vi håber, at vores fremlæggelse for udvalget har gjort så stort indtryk, at reglerne bliver lavet om,” siger formand for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening Malene Meyer. ”Vi giver bestemt ikke op og bliver ved med at presse på, indtil det er vedtaget. Det er så vigtigt, fordi vores medlemmer risikerer cancer i skjoldbruskkirtlen, selvom det nemt kan undgås med en halskrave.”

Derfor er kampen for halskraver så vigtig

  • Veterinærsygeplejersker bistår dyrlæger med at fiksere dyr under røntgenbilleder
  • Stråling fra røntgen medfører store sundhedsskadelige risici og kan give cancer i skjoldbrudskirtlen
  • Problemet er mere udbredt end inden for human medicin, fordi veterinærsygeplejerskerne er nødsaget til at blive og fiksere dyret
  • Nogle dyr kan ikke bedøves, eller vurderes ikke at skulle bedøves

 

Sådan kan bekendtgørelsen ændres

I BEK nr. 671 af 01/07/2019 (Strålingsgeneratorbekendtgørelsen) står der at:

7:
Brug af strålekilder og stråleudsættelse skal ske under anvendelse af foranstaltninger til beskyttelse mod ioniserende stråling

Serviceforbundet og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening foreslår at udvide Strålingsgeneratorbekendtgørelsens bilag 11:

Der bør i BEK nr. 671 af 01/07/2019 (Strålingsgeneratorbekendtgørelsen) indføres obligatorisk brug af blyhalskraver på lige fod med blyforklæder- og handsker:

Ønsket fremadrettet formulering: Bilag 11. Veterinærsygeplejerskernes fagforening foreslår, at der tilføjes ét vigtigt ord i et bilag til bekendtgørelsen. Nemlig ordet ”halskraver”:

pkt 2.1. Tilgængeligt i forbindelse med hvert røntgenapparat skal være:
pkt. 2.1.2. Det nødvendige antal blyhalskraver, blygummihandsker og blygummiforklæder til de personer, der kan forventes at være til stede i lokalet under undersøgelsen.