Sol, sommer og din ferie

Feriepic

Solen skinner over Danmark og ferien er allerede i gang flere steder.

Vi bringer her de overordnede regler for, hvordan du kan holde din ferie.  

Ifølge ferieloven har alle ret til 25 dages ferie om året.

Ferie optjent fra 1. januar til 31. december 2015 afholdes fra 1. maj 2016 til 30. april 2017.

Sommerferien – som også kaldes hovedferien – har du ret til at holde som tre sammenhængende uger. De skal holdes i perioden fra 1. maj til 30. september.

Sammen med din arbejdsgiver skal du planlægge, hvornår din ferie skal holdes.

Kan du og din arbejdsgiver ikke blive enige om tidspunktet, er det i sidste ende din arbejdsgiver, der bestemmer. Arbejdsgiveren skal, senest 3. måneder før din sommerferie starter give dig besked om, hvornår din ferie er placeret.

I ferieloven står der, at arbejdsgiveren ved placering af hovedferie så vidt muligt skal tage hensyn til de ansattes ønsker om at holde ferie sammen med skolesøgende børn i skolernes sommerferie.

Placeringen af de sidste to ugers ferie – som også kaldes restferien – skal også aftales med din arbejdsgiver. Kan du og din arbejdsgiver ikke blive enige, skal din arbejdsgiver varsle afholdelse af din ferie senest 1.måned, før restferien skal holdes.

Vi anbefaler, at du og din arbejdsgiver i god tid tager hul på ferieplanlægningen, så arbejdsgiveren kender alle medarbejderes ønsker, når ferieplanerne udarbejdes.

Ændring af planlagt ferie

Arbejdsgiveren kan kun ændre en planlagt ferie, hvis upåregnelige driftmæssige hensyn gør det nødvendigt. I sådanne tilfælde har du krav på erstatning af et eventuelt økonomisk tab, der opstår ved sådan en ændring. En påbegyndt ferie kan ikke ændres eller afbrydes. Det betyder, at du ikke kan kaldes på arbejde i din ferie.

Syg under afholdelse af ferie 

Hvis man i sin ferie bliver syg, skal man for at få erstatningsferie, sygemelde sig efter samme procedure som normalt bruges på klinikken.

Der skal foreligge en lægeerklæring, fra en lokal læge, som man selv betaler.

Sygdom skal meldes på første sygedag til arbejdsgiver.

Man har en karensperiode på 5 dage, før man kan begynde at få erstatningsferie (dvs. de første 5 sygedage får man ikke erstatning for)

Når man igen er rask, skal det straks meddeles arbejdspladsen.

I øvrigt henvises til ferieloven eller www.borger.dk – sygdom under ferie.