Derfor smutter for mange elever

For mange elevaftaler bliver ophævet. Se her hvorfor.

Veterinærsygeplejerskernes fagforening oplever oftere og oftere, at elever ønsker at ophæve elevaftaler. Hvad er forklaringen? Og hvordan kan man sikre, at elever får et godt uddannelsesforløb, og dermed ikke ønsker at ophæve aftalen?

Det prøver vi at give en forklaring på her:

Hvad siger loven?
Når man indgår en elevaftale, er den ifølge loven uopsigelig.

Alligevel sker der flere og flere ophævelser af uddannelsesaftaler.

”I loven står der faktisk at aftalerne er uopsigelige. Ansvaret er fordelt sådan: Arbejdsgiverne skal overholde forpligtelsen til at have ansvaret for uddannelsen og kvaliteten i uddannelsen, og eleven har indgået en aftale, hvor arbejdsgiveren skal kunne regne med, at man er der i hele uddannelsesperioden, hvor man bliver dygtigere og dygtigere undervejs,” forklarer formand for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening Malene Brendorp Meyer, som er meget godt inde i reglerne og lovgivningen, fordi hun repræsenterer veterinærsygeplejerskerne i det faglige udvalg, som udvikler uddannelsen og godkender praktiksteder.

Men alligevel ser fagforeningen ofte, at elever ønsker at flytte til et andet praktiksted.

Hvorfor ønsker eleverne at ophæve praktikaftaler?
” At misligholde sin elevaftale er bestemt ikke noget vi anbefaler i fagforeningen. Begge parter skal overholde loven og opfylde uddannelsesaftalen,” siger Malene Brendorp Meyer. ”Når det så er sagt, så forlader elever ikke praktikstedet, hvis de er glade for deres praktiksted”.

For lidt kvalitet i uddannelsen, stress og hierarki er ofte årsager til, at elever ønsker at ophæve praktikaftaler. Derfor er et godt samspil mellem eleven og den uddannelsesansvarlige vigtigt.

Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for alle på klinikken og er til gavn for alle, og det kan samtidig være med til at fastholde eleverne.

Hvordan kan frafald forebygges?
På hvert praktiksted skal der være en praktikansvarlig.

”Det er vigtigt, at der er tæt kontakt mellem eleven og den uddannelsesansvarlige. Kvaliteten er oftest højest der hvor den uddannelsesansvarlige er en veterinærsygeplejerske som jo selv har været elev engang,” forklarer  Malene Brendorp Meyer. ”Når jeg er besøg på skolen, hører jeg desværre af og til, at der er elever, som slet ikke ved, hvem der er deres uddannelsesansvarlige, og det er naturligvis et problem.”

Fagforeningen opfordrer derfor alle uddannelsesansvarlige til at sikre sig, at eleverne rent faktisk ved,  hvem de kan trække på i hverdagen.

Hvad betyder praktikbogen?
Der hvor det fungerer godt, bliver praktikbogen udfyldt i samarbejde mellem eleven og den praktikansvarlige. Det er vigtigt, at der er enighed om, hvad eleven har lært.

”Praktikbogen er et vigtigt redskab, hvor det fremgår, hvad eleven skal lære mellem de forskellige praktikforløb. Der er det vigtigt, at læringen på arbejdspladsen skal følge læringen på skolen,” siger Malene Brendorp Meyer. ”Eleverne og de uddannelsesansvarlige kan bruge praktikbogen aktivt og se, hvad der skal læres i den kommende periode. Er det tid til at lære at lægge urinkateter, kan man gøre kolleger og arbejdsgiver opmærksom på, at tænke eleven ind, når de har sådan en opgave.”

Er du kollega til en elev, kan du være opmærksom på, at elever skal have hjælp og støtte undervejs. Du kan spørge ind til praktikbogen, og hvad der skal læres i den kommende periode.

Et godt råd til elever er, at hænge praktikbogen på indersiden af omklædningsskabet, så det er nemt at følge med i, hvad der skal læres nu.

”Samtidig er klinikken naturligvis også en virksomhed, som skal tjene penge, så derfor kan der være opgaver, som ikke helt følger praktikbogen, men de læringsmål der står i praktikbogen skal nås mellem skoleforløbene.”

”Hvis man er uenig i afkrydsningen i praktikbogen, så tag en snak med din uddannelsesansvarlige eller på skolen,” råder Malene Brendorp Meyer. ”Skriv ikke under, hvis du er uenig i, at du har lært det, som arbejdsgiver angiver. Skolen gennemgår praktikbogen så du kan få en dialog med din skolevejleder hvis du er i tvivl”.

Hvad gør man, hvis det ikke går godt på uddannelsesstedet?
Hvis elever ikke er glade for praktikstedet, eller hvis eleven ikke lærer nok, har formanden et godt råd:

”Uddannelsens kvalitet er vigtig. Tag en snak med din elevansvarlige, skolen eller os i fagforeningen,” råder hun. ”Det er især meget, meget vigtigt, at du kontakter os i fagforeningen, inden du opsiger din elevaftale. Det er nemlig ikke helt problemfrit at opsige en uopsigelig kontrakt. Og der er også udfordringer med at finde en ny praktikplads i en branche, hvor der er mangel på praktikpladser. Mange tænker heller ikke på, at der faktisk starter en ny prøvetid, når man flytter praktikplads.”

Det betyder begreberne i praktikbogen

Praktikbogen indeholder 3 kompetenceniveauer:

  • Begynder
  • Rutineret
  • Avanceret

Begynder
Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling, eller eleven kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning.

På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs– og færdighedsområder, og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring.

På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.

Rutineret
Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet, eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og kendte omgivelser, alene og i samarbejde med

andre.

På dette niveau lægges der vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger, og til at kommunikere med andre om

løsningen heraf.

Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.

Avanceret
Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutine situationer, alene eller i samarbejde med

andre, under hensyn til opgavens art.

På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ, samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og

problemer.

Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet.

Læs meget mere om kompetenceniveauerne her