Ændring i arbejdstid – skal jeg bare acceptere det?

Din arbejdsgiver synes, at det vil være meget bedre, at du arbejder på en anden måde, end du gør nu. Men hvis din nuværende arbejdstid passer dig fint, skal du så bare acceptere det?

Nej, det skal du ikke.

Som udgangspunkt er enhver ændring i arbejdstid i praksis en væsentlig ændring, og væsentlige ændringer skal varsles med dit individuelle opsigelsesvarsel. Så hvis din arbejdsgiver har givet dig et kortere varsel, skal du ikke bare acceptere det.

 

Men hvad gør jeg så?

Du skal ringe til os på 3547 3617. Vi kan give dig råd og vejledning i, hvad du skal gøre.

Der kan dog være situationer, hvor du skal acceptere et kortere varsel fra din arbejdsgiver. Dette er for eksempel, hvis din arbejdsgiver ændrer i en konkret vagtplan – altså ikke en permanent ændring af arbejdstiden.

 

Hvilket varsel skal jeg have?

Hvis der er tale om en væsentlig ændring, gælder de almindelige opsigelsesvarsler.

De første 3 måneder af ansættelsestiden er prøvetid, og her har du 14 dages varsel til en hvilken som helst dag i måneden.

Hvis du har været ansat

  • mindre end 6 måneder, er varslet en måned,
  • mindre end 2 år og 10 måneder, er varslet 3 måneder,
  • mindre end 5 år og 9 måneder, er varslet 4 måneder,
  • mindre end 8 år og 8 måneder, er varslet 5 måneder, og
  • herefter er varslet 6 måneder.

I alle tilfælde er varslet frem til udløbet af en kalendermåned.

Hvis der er tale om en konkret eller enkeltstående ændring for eksempel i en gældende vagtplan, er varslet 28 dage.