Ny fagveterinærsygeplejerske uddannelse i rehabilitering

Rehab-pic Veterinær-Rehab-2015-A4 flyer-02-high-page-001

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Den Danske Dyrlægeforening og Universitetshospitalet for Familiedyr/KU SUND udbyder i samarbejde en fagveterinærsygeplejerskeuddannelse i rehabilitering. Uddannelsen forventes påbegyndt i efteråret 2016.

Rehabilitering er et behandlingstilbud til den store patientgruppe, der har smerter og/eller funktionsnedsættelse i bevægeapparatet. Formålet med behandlingsformen er at opnå smertelindring samt bedre og/eller hurtigere genoprettelse af normal funktion. Rehabilitering er et forretningsområde med stort potentiale for vækst indenfor smådyrspraksis, og uddannelsestilbuddet giver jeres klinik mulighed for at opruste på området.

En fagveterinærsygeplejerske i rehabilitering vil kunne spille en central rolle i rådgivning til ejere og tilrettelæggelse og gennemførelse af rehabiliteringsprogrammer.

Uddannelsens forløb
Fagveterinærsygeplejerskeuddannelsen i rehabilitering forløber over 1 år og består af fem moduler á 2-3 dage (i alt 12 dage). Modul 1-4 er teoretisk undervisning samt praktiske øvelser. Modul 5 er eksamen samt præsentation af ‘case reports’. Herudover indgår 2 dages praktikophold på rehabiliteringsklinikken på Universitetshospitalet for Familiedyr.

Der undervises på dansk. Undervisningsmaterialet er fortrinsvist på dansk, men derudover vil der være faglitteratur på engelsk.

Efter gennemført uddannelse, godkendelse af 3 ‘case reports’ samt bestået eksamen, kan kursisterne opnå godkendelse som “Fagveterinærsygeplejerske i rehabilitering”. Godkendelsen udstedes af Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Universitetshospitalet for Familiedyr.

Formål og indhold
Uddannelsen skal give fagveterinærsygeplejersken kompetencer til selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre rehabiliteringsprogrammer i samråd med dyrlægen. Til det formål skal kursisten erhverve kundskaber i bl.a. funktionel anatomi, ortopædi, neurologi, træningsfysiologi, sportsmedicin, bevægelsesanalyse, palpations- og manipulationsteknikker, smertevurdering og –behandling samt fysioterapeutiske modaliteter og udarbejdelse af genoptræningsprogrammer.

Optagelseskrav
Bestået veterinærsygeplejerskeeksamen (autorisation som veterinærsygeplejerske). Der skal indsendes ansøgning om optagelse på uddannelsen. Ansøgningsskema til optagelse på uddannelsen kan rekvireres ved at sende en mail til Anita Christensen (ach@ddd.dk) med oplysning om navn, praksis, e-mail og telefon.

Deltagerantal
Det maksimale deltagerantal er 20. Uddannelsen gennemføres ved minimum 16 deltagere.

Pris
Prisen er 45.000 kr. + moms. Prisen omfatter omkostninger til undervisning, kursusadministration, kursusmateriale samt til frokost og pauseforplejning under kursussamlingerne samt omkostninger til afholdelse af eksamen. Deltagerne skal selv arrangere overnatning og aftenforplejning.

Tid
Uddannelsen forventes påbegyndt i efteråret 2016.

Sted
Uddannelsen afvikles på Universitetshospitalet for Familiedyr, Dyrlægevej 16, Frederiksberg.

Yderligere information om uddannelsen kan fås hos Anne Vitger (dyrlæge, cert. fysioterapeut for smådyr, cert. veterinær kiropraktik), e-mail: anvi@sund.ku.dk