Veterinærsygeplejeske til ANIS/CAF

Institut for Husdyrvidenskab (ANIS), Aarhus Universitet Foulum, søger en veterinærsygeplejerske/jordbrugsteknolog til center for husdyrfaciliteterne i ANIS. Vi kan tilbyde et udfordrende job i et dynamisk projektorienteret miljø med gode muligheder for faglig udvikling. Stillingen er en fast stilling og er til besættelse pr. 1. oktober 2020 eller snarest derefter.

Arbejdsopgaver
Generelt vil der være arbejdsopgaver med pasning af dyr i forsøg, serviceopgaver samt fokus på vedligeholdelse og videreudvikling af forsøgsudstyr. Opgaverne vil især være rettet mod forskellige typer intensive forsøg med svin, kalve, fjerkræ, får og rotter/mus.
Opgaverne kan variere meget i forhold til forsøgstype, men vil hovedsageligt være orienteret omkring generel pasning af dyr samt bidrag til gennemførelse af forsøg. Gennemførelse af forsøg omfatter f.eks. forberedelse til operation, overvågning af anæstesi, øvrige relaterede opgaver, prøveopsamlinger i forbindelse med intensive målinger/observationer samt obduktion.

Kvalifikationer
Veterinærsygeplejerske/jordbrugsteknolog eller lignende med fokus på pasning af dyr i intensive forsøg. Du forventes at have et stort engagement og kunne arbejde selvstændigt med udførelse af forskellige typer forsøgsopgaver samt kunne tage ansvar for de opgaver, der tildeles.

Der vil blive lagt vægt på kendskab og praktisk erfaring med forberedelse til operation, anæstesi samt øvrige opgaver i forbindelse med operation af dyr til forsøg, pleje af opererede dyr samt gennemførelse af forsøg.

I stillingen lægges der endvidere vægt på indgående kendskab til edb og teknik samt gode engelskkundskaber. Ligeledes lægges der vægt på evnen til at kunne arbejde med mange slags opgaver på en gang og stadig bevare høj effektivitet og overblik. Arbejdet indebærer en stor kontaktflade til forskere, forsøgsteknikere og staldpersonale, hvorfor udadvendthed er vigtig.

Timer per uge
37, inklusiv weekendvagter (pt. hver 4. uge)

Ansættelsesområde og tjenestested
Ansættelsesområdet er Aarhus Universitet, og tjenestestedet er indtil videre Institut for Husdyrvidenskab, Blichers Allé 20, 8830 Tjele.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til veterinærsygeplejerske Karin Kvorning Jensen på tlf. 25 15 91 95 eller Centerleder Jens Bech Andersen tlf. 93 50 87 58.

Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F) vedr. løn- og ansættelsesvilkår for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejder.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Ansøgningslink: https://AU.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=6186cdbe-7ba8-458e-ba98-9daf4f1c7ebb

Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 38.000 studerende og 8.000 medarbejdere med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk