Timelønnen under barsel er steget

Som veterinærsygeplejerske får du løn under en stor del af din barsel, men der er en øvre grænse. Satsen er beregnet ud fra den refusion, som din arbejdsgiver kan få fra det offentlige.

Den 1. august 2018 steg den timeløn, som du mindst skal have, for at din arbejdsgiver får den maksimale refusion.

Hvis du har en timeløn på 183,09 kr., skal du fortsat have denne timeløn under en stor del af din barsel – se i hvilke uger herunder.

Hvis du har en lavere timeløn end 183,09 kr., skal din arbejdsgiver betale din sædvanlige løn.

Hvis du har en højere timeløn, får du maksimalt 183,09 kr.

De uger, hvor din arbejdsgiver skal betale løn, er:

  • 4 uger før forventet fødsel til mor
  • 2 uger som pligtorlov til mor
  • 2 uger som fædreorlov til far (de skal ligge inden for de første 14 uger)
  • 25 uger som fællesorlov, der kan deles mellem far og mor

Hvis du har barselsorlov længere end dette, kan du få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Du kan læse mere om reglerne for barselsdagpenge på www.borger.dk.