Tillæg for overtid – Kender du reglerne?

Dyrlægerne er glade for, at de har selvkørende og ansvarlige VSP’er, men der er en konflikt i forhold til aflønning af eventuelle ekstra timer.

Af Pernille Sjøstrøm

Du er måske en af de mange VSP’er, der somme tider bliver på arbejdspladsen efter normal arbejdstid, fordi I som veterinærsygeplejersker hjælper hinanden færdigt, så alle kan gå hurtigst muligt.

Kender du også den situation?

Passer ikke sammen med overenskomsten
Mange VSP’er er vant til at have en høj grad af selvbestemmelse, så ofte bliver VSP’eren efter normal arbejdstid, fordi hun anser det for nødvendigt. Det kan være fordi, der stadig er klienter i venteværelset, en kollega er syg, der er kommet en akut operation, eller fordi der mangler noget oprydning og efterarbejde fra patienter, der har været på klinikken.

Mange vil derfor anse det for helt logisk, at dyrlægen betaler tillæg for overtid. Desværre afregner dyrlægerne ofte 1 til 1, og det er de i visse tilfælde i deres gode ret til at gøre.

Du kan læse mere om, hvornår det helt sikkert ikke er overarbejde her.

Gå, når du har fri eller aftal overarbejde
Reglerne er helt klare: Akut overarbejde skal altid være aftalt eller godkendt af nærmeste leder – ellers kan du risikere, at det er uden tillæg og altså som udgangspunkt 1–1-afregning.

Mange VSP’er skal lære at sige: Jeg har fri kl. 4! Og så skal man gå hjem.

Hvis der er ufærdige hængepartier, SKAL man snakke med dyrlægen.

Man kan fx sige:

  • Der sidder stadig klienter i venteværelset. Jeg har mulighed for lige at blive længere i dag, ønsker du det?

Eller

  • Der mangler xx, vil du have, at jeg gør det færdigt, inden jeg går hjem, for det har jeg mulighed for at gøre i dag.

Kulturen kolliderer med overenskomsten
Problemet er, at der ofte ikke er personalemapper, hvor man kan læse sig til præcise aftaler. I stedet er der ”nedarvede” u-skrevne procedurer for, hvad man som VSP plejer at gøre.

Men du har selv et ansvar for, at dyrlægen overholder aftalen, ellers kan han slippe udenom og nøjes med 1-1 i tilspidsede situationer.

Hvis du har en arbejdstid fra 8-16, er du ikke i tvivl om, at du skal møde på arbejde kl. 8. Men det er altså lige så vigtigt at gå kl. 16! Det skal høre til sjældenhederne, at arbejdet trækker ind i den enkeltes fritid.

Tal om det på arbejdspladsen
Det er ikke så let at udfordre nedarvede u-skrevne procedurer, men det kan være en god idé, at I får talt om det på arbejdspladsen.

Hvis I – som VSP’er – er enige om, hvordan I fremover skal arbejde, så vil både I og dyrlægen slippe for at være i tvivl om, hvilke timer der skal betales tillæg for, og hvilke timer der aflønnes 1-1.

Reglerne gælder også for VSP’ere på deltid, da der også her er forhandlet tillæg i overenskomsten.

Tillæg for overtid
Foto: Shutterstock