Tænk dig om, før du siger ja til at få dit efterlønsbidrag udbetalt

Umiddelbart kan det lyde som en god idé, at du kan vælge at få udbetalt dit efterlønsbidrag. Men vær opmærksom på, at det kan have meget store konsekvenser for dig. Du får nemlig ikke muligheden for at fortryde dit valg, når først pengene er udbetalt.

Du skal overveje følgende:

  • Hvordan er dit helbred? Kan du arbejde, til du bliver pensionist?
  • Hvordan er din arbejdssituation? Har du et hårdt fysisk arbejde?
  • Hvordan er din familiemæssige situation? Har du en kæreste eller ægtefælle, som kan stoppe på arbejdsmarkedet før dig?
  • Er din jobsituation sikker? Kan du risikere at miste dit job, og kan du finde et nyt?
  • Hvad skal pengene bruges til? Giver de dig kun en værdi lige nu og her, eller skal de bruges på noget, som virkelig giver dig værdi på lang sigt?

Der er sikkert mange andre spørgsmål, som du kan stille dig selv, før du beder om at få dit efterlønsbidrag udbetalt, og du dermed mister en lang række muligheder.

Vi kan ikke beslutte for dig, om du skal få pengene udbetalt eller ej.

Det er kun dig selv, der har det fulde overblik over præcis din situation, men vi vil rigtig gerne hjælpe dig med oplysninger om konsekvenserne.

Du kan ringe til Min A-kasse på 7012 3782 eller tage en snak med vores Medlemsservice, eller ringe til os i fagforeningen, hvis du vil vende din aktuelle situation.