Skal du være det nye bestyrelsesmedlem?

– Jeg med til at gøre en forskel for medlemmerne, jeg får indflydelse, og så bliver jeg selv dygtigere, siger Sarah Hjorth Hansen om sin post som næstformand i bestyrelsen for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening. Bestyrelsen har brug for nye medlemmer.

Den 27. september er der generalforsamling i Veterinærsygeplejerskernes Fagforening. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Hvis du vil have indflydelse, så stil op til bestyrelsesvalget.

– Vi ved allerede nu, at to af bestyrelsens medlemmer ikke genopstiller, så vi har brug for nye kræfter. Vil du være med til at bestemme, hvad der skal ske i branchen, f.eks. i forhold til løn- og arbejdsforhold herunder overenskomsten, arbejdsmiljø, efteruddannelse, autorisation oma. så er bestyrelsesarbejdet helt sikkert noget for dig, siger formand Malene Brendorp Meyer.

Du har krav på at få fri, og du får honorar
Du har krav på at få fri op til 7 dage om året uden løn til bestyrelsesarbejdet. Det står i overenskomsten. De år, hvor overenskomsten genforhandles, er det 10 dage.

Du får dækket din tabte arbejdsfortjeneste med et honorar. Du får 1500 kr. i honorar pr. tabt arbejdsdag + kørsel.

Der er 6 bestyrelsesmøder om året. De 3 af møderne lægges i forbindelse med VSP-dagen, Årsmødet og strategidage i januar. I efteråret lægges en årsplan for møderne året efter, så det er muligt at planlægge i forhold til jobbet.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter deltager i bestyrelsesarbejdet på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne.

Uddelegerer ansvar
Bestyrelsen arbejder sammen om opgaverne, men uddelegerer også.

– Jeg har arrangeret årsmøde, fundet foredragsholdere og været med til at bestemme indholdet i årsmødets faglige program. Det er også meget interessant at være med til at beslutte, hvad vi gør i overenskomstforhandlingerne, og hvordan vi forhandler med modparten. Det er vigtigt for medlemmerne, og man lærer også meget af det selv, siger næstformand Sarah Hjort Hansen.

Hun fremhæver, at der er en god stemning og et godt samarbejde i bestyrelsen. Sarah har siddet i bestyrelsen siden 2012 og ønsker at fortsætte i bestyrelsen. Hun vurderer, at hun i gennemsnit bruger 1-4 timer om ugen på bestyrelsesarbejdet.

– Man lærer af hinanden og kan tage erfaringerne med tilbage i det daglige arbejde som veterinærsygeplejerske. Det er også fedt, at jeg er så tæt på beslutningerne. Når jeg opdager nogle ting i hverdagen, der bør ændres, kan jeg sige til bestyrelsen eller direkte til formanden, og så kan det komme med i vores arbejde, siger Sarah Hjorth Hansen.

Opgaver i bestyrelsen
Bestyrelsen løser mange forskellige opgaver. Det er blandt andet at planlægge og arrangere VSP-dagen og Årsmødet for veterinærsygeplejerskerne, planlægge og videreudvikle efteruddannelse af veterinærsygeplejersker, lægge foreningens budget, deltage i overenskomstforhandlingerne, lave lønstatistik, holde vspnet.dk opdateret og lave opslag på Facebook.

–  Når man sidder i bestyrelsen, er der nogle fælles opgaver, som vi skal løse. Derudover skal man naturligvis byde ind med det, man brænder for og er god til. Hvis man f.eks. er interesseret i arbejdsmiljø, så er det der, man lægger sine kræfter. Er man god til eller interesseret i at arrangere kurser, så gør man det, siger formand Malene Brendorp Meyer.

– Vi kommer til at mangle et bestyrelsesmedlem, som er glad for og dygtig til Facebook. Det er naturligvis ikke et krav, men et af de nye bestyrelsesmedlemmer må gerne have det som sin opgave – uden det dog skal afholde nogen fra at stille op, slutter formanden.

På billedet set fra venstre:

Lise Erbs Ludvig
Liselotte Blendstrup Rasmussen
Formand Malene Brendorp Meyer
Karin Hansen (sekretær VET))
Næstformand Sarah Hjorth Hansen
Christina Friis
Tina Kruse Gucz

Saranda P. Larsen er også i bestyrelsen, men er ikke med på billedet.