Skal du som veterinærsygeplejerske underskrive en kontrakt med arbejdsgiver, for at få lov til at tage efteruddannelse?

Du kan opleve, at din arbejdsgiver stiller det som et krav, at du underskriver en kontrakt, for at du kan deltage i en, af arbejdsgiver, betalt efteruddannelse.
Veterinærsygeplejerskernes Fagforening anbefaler, at du ikke skriver under på kontrakter af nogen art, uden vi har kigget den igennem sammen med dig.
Det er ikke sådan, at vi aldrig vil anbefale en kontrakt vedr. efteruddannelse. Den skal bare tilgodese begge parter, være rimelig og meningsgivende.
De punkter vi efterhånden har erfaring for figurerer i sådanne kontrakter, vil jeg komme ind på herunder:

1. Bindingsperiode
Meningen med en bindingsperiode er vel dybest set, at sikre at du som medarbejder ikke opsiger din stilling, lige efter at din arbejdsgiver har investeret penge i en efteruddannelse til dig.

Dog er en efteruddannelse til dig en investering som både du og din arbejdsgiver kan have glæde af. Som oftest hører jeg, at uanset hvilken Fagveterinærsygeplejerske uddannelse man vælger at tage, så kan det give større sikkerhed for vores patienter samt ekstra indtægt, da der er mulighed for at veterinærsygeplejersken selv skaber indtægt til klinikken, øger kvaliteten indenfor et felt osv. Osv.

Derudover er det altid en fordel for en arbejdsgiver, at have veluddannet personale der trives og er motiverede.

Men hvor lang en binding kan man reelt acceptere for det beløb en Fagvsp. uddannelse koster?
Hvis man tager i betragtning, at vi har ret til at komme på kursus 5 dage årligt ved fuldtidsansættelse, kunne man jo lave en beregning på hvilken udgift en arbejdsgiver normalvis har pr. medarbejder årligt i efteruddannelse og kursus. Dette beløb vil være rimeligt at trække fra når uddannelsen er færdiggjort, da det er en udgift arbejdsgiver alligevel ville have haft.
Jeg finder derfor ikke, at der er rimelighed i at binde en ansat i mere end et år efter endt uddannelse beløbet taget i betragtning.
Det er aldrig godt, at forsøge at stavnsbinde sit personale, når investeringen ikke er større end det de typiske efteruddannelser for veterinærsygeplejersker ligger på.
(Fagdyrlægeuddannelsen er så meget dyrere (150.000 til 250.000) og bindingen er typisk på 5 år)

2. Tidsforbrug i arbejdstiden under uddannelsen
Hvis du og din arbejdsgiver skal udfærdige en kontrakt, er det en fordel, at have talt om et evt. tidsforbrug til at lave opgaver i, i arbejdstiden. Langt størstedelen af dit hjemmearbejde i forbindelse med at tage en efteruddannelse vil foregå i din fritid udenfor arbejdstiden, men alt efter hvilken efteruddannelse du har valgt at deltage i, skal du eksempelvis lave case logs af patienter (Anæstesi uddannelsen) eller feks. opgaver med ”full mouth” tandrøntgen (Tandbehandling ) og du får måske brug for lidt kliniktid til det…. Dette kan jo ikke udføres derhjemme og som oftest indebærer det en patient osv.…

3. Tilbagebetaling af afholdte udgifter:
A. Beløbet skal nedskrives hver måned med 1/12 – hvis I aftaler 1 års binding efter endt uddannelse.

B. Arbejdsgiver kan trække momsen fra på kursusudgifter. Derfor skal beløb skrives UDEN moms. Derfor vil jeg anbefale dig, at det eksakte beløb på kurset uden moms skrives ind, så du ved hvad du kan forvente, såfremt kontrakten skal ophæves i bindingsperioden.

C. Du har ifølge overenskomsten ret til 5 dages betalt efteruddannelse hvert år. Disse 5 dage koster normalvis arbejdsgiver noget. Jeg ville forsøge at forhandle et “afslag” af uddannelsens pris som man kunne forvente arbejdsgiver under alle omstændigheder ville have på 5 kursusdage. Du kan eksempelvis bruge branchens egne priser fx E-vet, Kruuses eller Evidensia/AniCura´s egne kursuspriser og finde en rimelig “dagspris” på kursus ud fra.
Jeg ville gå efter, at få sat uddannelsens tilbagebetalingspris forhandlet 10.000 til 15.000 kr. ned på dette grundlag. Det er ikke ualmindeligt at en kursusdag koster ca. 3000 kr.
Tilbagebetalingen af det resterende beløb kan være efter uddannelsens afslutning, så har du jo netop brugt kursusdage for et år.
Det er faktisk årsagen til, at vi forsøger at lave disse efteruddannelser med kun 5 mødegange på arbejdsdage årligt hvor du mangles på klinikken!

4. Har en kursusdag en reel værdi – set ud fra overenskomsten?
Når overenskomsten estimerer, at en kursusdag har en pris på 1200,00 kr. er det ved ubrugte kursusdage ved fratrædelse ifølge overenskomsten, men dette beløb er ikke hvad en kursusdag normalvis koster. Denne efteruddannelse er til glæde for din arbejdsplads i særdeleshed. Der skal ved fratrædelse udbetales max. 3 ubrugte kursusdage. Dette beløb kunne meget vel indgå i en evt. kontrakt hvis der ikke er modregnet jf. 3C

5. Transport under efteruddannelsen
Det er ligeledes sådan med transporten som ovenstående. Med dine 5 kursusdage, ville din arbejdsgiver jo også skulle betale din transport. Derfor er vi ikke af den holdning, at det er en udgift du skal betale tilbage ved evt. kontraktophør.

6. Aftalens opsigelse
Aftalen skal være en separat kontraktlig aftale og ikke bindes op på selve ansættelsesforholdet. Det er jo blot en efteruddannelse…. Hvis du afbryder kontrakten af den ene eller anden årsag, er det vel arbejdsgivers udlæg arbejdsgiver skal have refunderet og ikke en ophævelse af selve ansættelsesforholdet.

Ovenstående er betragtninger, baseret på de erfaringer jeg har fra kontoret og som andre har haft problemer med.

Send din kontrakt til os inden du underskriver den.

Hilsen
Malene Brendorp Meyer
Formand

 

Tjek efteruddannelserne ud lige her.