Rigtig glædelig jul og godt nytår

Året er ved at være slut, og her på falderebet må det være på sin plads med en varm hilsen til alle jer medlemmer 🎄🎄🎄

Dit medlemskab har stor betydning for det arbejde, vi laver i dagligdagen – for uden engagerede medlemmer, var Veterinærsygeplejerskernes Fagforening slet ikke nået så langt, som vi er.

Derfor glæder vi os meget til 2020, hvor et af de store emner bliver forberedelserne til overenskomstforhandlingerne i 2021.

Styrken ved at have vores egen jurist
Et af de store skridt, vi har taget i år, er at ansætte Michael Zwinge som jurist. Det har vist sig at være en kæmpe styrke, da vi allerede nu kan se, hvilken forskel det har gjort, at vi har vores helt egen jurist.

Michael har allerede lavet en masse tiltag, og flere af jer har også haft gavn af hans ekspertise i forbindelse med faglige spørgsmål.

Også i forbindelse med forberedelserne til overenskomstforhandlingerne vil Michael være et afgørende aktiv.

Tvangskurser med mødepligt
Vi har blandt andet haft spørgsmål i forbindelse med, hvordan man tackler en arbejdsgiver, som indkalder til kurser med mødepligt udenfor normal arbejdstid.

Og naturligvis har Michael, ud over at vejlede de konkrete medlemmer, også pointeret, at vi ifølge overenskomsten optjener ret til 5 dages betalt efteruddannelse pr. ansættelsesår. Og husk, at hvis du ikke får brugt dine 5 dage ét år, kan de overføres fra år til år.

Skema til registrering af merarbejde
Hos mange af jer fungerer registreringen af merarbejde helt fint, men nogle af jer har efterspurgt et redskab til dette.

Se skemaet her

Husk autorisationen

Og så vil jeg lige minde om vigtigheden af at få søgt autorisation og også at huske hvilke opgaver, du må udføre, når du har autorisationen.

Vi har netop haft en sag, hvor veterinærsygeplejersker har stået med opgaver, de ikke måtte udføre jf. autorisationen. Så husk altså,

  • at du ikke må udføre de i autorisationen beskrevne opgaver, før du har fået din autorisation, og
  • at du ikke alene må udføre de opgaver, der kræver, at en dyrlæge er til stede.

Læs mere om det her.

Kontingentet
På generalforsamlingen i september 2018 blev det besluttet at kontingentet skulle stige hvert år i januar i denne overenskomstperiode. Derfor stiger dit kontingent til os med 10 kr. fra januar.

Tusind tak for medlemskabet – og rigtig glædelig jul og godt nytår til dig og din familie.