RESTFERIE – Hvordan er det nu lige?

Kender du reglerne for varsel og afholdelse af rest ferie?

dog-700677__340

Restferie skal afholdes i perioden fra den 1. oktober til den 30. april.

Ferien fastsættes efter forhandling mellem den enkelte medarbejder og nærmeste leder.

Hvis ikke det er muligt ved aftale at tilrettelægge ferieafholdelsen, kan lederen varsle afholdelsen af ferie. Varsling af hovedferie skal ske 3 måneder forud for feriens afholdelse, og varsling af restferie skal ske senest 1 måned forud for feriens afholdelse.

Det samme er gældende for dine feriefridage. De kan også varsles til afholdelse, med et varsel på 4 uger.

Som udgangspunkt afvikles feriefri-dagene efter aftale mellem lederen og den ansatte. Medarbejderens ønske om placering af dagene skal dog imødekommes, medmindre afholdelsen er uforenelig med klinikkens planlægning, eller afviklingen af dagene set under ét afviger væsentligt fra den måde, hvorpå arbejdet tidsmæssigt normalt er tilrettelagt.

Max. 1 uge kan overføres til næste ferieår og kun efter aftale med din arbejdsgiver