Okey, jeg har brugt al min restferie, mine feriefridage og afspadsering – Hvad nu?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis min arbejdsgiver fortsat ønsker, at jeg går på arbejde i et mindre antal timer grundet corona, end jeg er ansat til?

Nu er vi kommet igennem den første måned med covid-19 udbrud i Danmark.

Det er mit indtryk, at der er rimeligt godt styr på håndteringen af arbejdsgangene ude på de fleste klinikker.

Du har været yderst fleksibel og har velvilligt arbejdet på andre tidspunkter og har måske velvilligt afholdt al din restferie, feriefridage og evt. afspadsering indtil nu og uden de sædvanlige varsler. Du har i den grad vist dine chefer, at du ønsker klinikken det bedste, at du er til at regne med i en krisesituation og at du gerne går ”langt på literen” for, at jeres klinik overlever krisen på den bedst mulige måde.
Det er rigtig godt gået!

Men hvad så nu, når der ikke er mere at give af?

Overenskomsten gælder stadigvæk

Det er arbejdsgiverens ret at lede og fordele arbejdet. Sådan er det.
Vi er som ansatte forpligtet til at møde til tiden og følge den arbejdsplan, der er lagt for os indenfor rammerne af overenskomsten.
Dette betyder, at hvis din arbejdsgiver ønsker, at du arbejder et mindre antal timer end du er ansat til, så er det arbejdsgiveren, der bærer omkostningen.

Dog skal du være opmærksom på, at vi i overenskomsten for veterinærsygeplejersker har en normperiode. Du kan i din kontrakt se, hvor lang en aftale I har indgået for normperioden. Normperioden kan være aftalt til min. 4 uger og max. 26 uger. Er normperioden ikke angivet i din kontrakt, er den på 13 uger.

Arbejdstiden kan variere fra uge til uge, men må maksimalt variere som nedenfor:


Dvs. hvis din normperiode er 26 uger lang og starter eksempelvis 1. marts, så løber normperioden til den 31. august.
I denne periode kan du maksimalt arbejde 4 uger med en 44 timers arbejdsplan, hvis du er ansat mellem 30 og 37 timer ugentligt.

Du skal varsles 28 dage i forvejen på en arbejdsplan.

Hvis en medarbejder skylder timer når normperioden slutter, er det bare ærgerligt for arbejdsgiveren. Hvis du har arbejdet for mange timer på den planlagte og varslede arbejdsplan over de 26 uger, så skal du have merarbejdsbetaling med 1:1,5 for de første tre timer og 1:2 for resten.

Dvs. du skal ikke skylde timer i en lang uendelighed, da arbejdsgiver på nuværende tidspunkt har haft mulighed for at varsle dig korrekt.

Hvad nu hvis jeg ikke har fået min arbejdsplan med 28 dages varsel, og jeg ifølge min arbejdsplan skal arbejde eksempelvis 8 timer mindre om ugen, end jeg er ansat til?

Din arbejdsgiver må gerne bede dig arbejde mindre i en periode, men bærer altså selv ansvaret for at arbejdsplanen er varslet korrekt og at dine timer er forbrugt. Så det er din arbejdsgiver der bærer omkostningen.

Jeg håber dette besvarer nogle af de spørgsmål der nu dukker op omkring hvordan afregning af timerne skal foretages.

De bedste hilsener

Malene Brendorp Meyer
Formand