NYT om din løn under barsel – Se her

Graviditet-barsel

Nedenstående er “saxet” fra virk.dk

Arbejdsgiver kan maksimalt få udbetalt 170,29 kr. pr. time i samlet refusion fra Udbetaling Danmark og Barsel.dk

(sats pr. 1/7 2016).

Refusionen består af barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark (max. 114,73 kr. pr. time) samt refusion fra Barsel.dk (max. 55,56 kr. pr. time).

For at opnå den maksimale refusion, skal du give en timeløn på mindst 164,53 kr. (Se eksempel 1 på virk.dk – linket herunder)

Er timelønnen mindre, bliver refusionen tilsvarende mindre. (Se eksempel 2 på virk.dk – linket herunder).

Refusionen bortfalder helt, hvis timelønnen er 110,85 kr. eller mindre (Se eksempel 3 på virk.dk – linket herunder)

Barsel.dk beregner refusionen ud fra den aftalte timeløn minus 8 pct. i AM-bidrag plus 12,5 pct. i feriepenge.

Barsel.dk udbetaler højst refusion for 37 timer pr. uge – også selvom medarbejderen arbejder mere end ét sted.

Eksempler på beregning af refusion

Eksempler på beregning af refusion kan ses på virk.dk – se dem her

Sidst opdateret den 13.02.2017 – MBM