Fagveterinærsygeplejerske i rehabilitering

Rehab-picVeterinær-Rehab-2015-A4 flyer-02-high-page-001

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Den Danske Dyrlægeforening og Universitetshospitalet for Familiedyr/KU SUND udbyder i samarbejde en fagveterinærsygeplejerskeuddannelse i rehabilitering.

Rehabilitering er et behandlingstilbud til den store patientgruppe, der har smerter og/eller funktionsnedsættelse i bevægeapparatet. Formålet med behandlingsformen er at opnå smertelindring samt bedre og/eller hurtigere genoprettelse af normal funktion. Rehabilitering er et forretningsområde med stort potentiale for vækst indenfor smådyrspraksis, og uddannelsestilbuddet giver jeres klinik mulighed for at opruste på området.

En fagveterinærsygeplejerske i rehabilitering vil kunne spille en central rolle i rådgivning til ejere og tilrettelæggelse og gennemførelse af rehabiliteringsprogrammer.

Uddannelsens forløb

Uddannelsen forløber over ca. 15 måneder og består af fem moduler á 2-3 dage (i alt 12 dage).
Modul 1-4 er teoretisk undervisning samt praktiske øvelser.
Modul 5 er eksamen samt en dag med kursisternes egne præsentationer af en case eller et relevant emne.
Herudover indgår to dages praktikophold på rehabiliteringsklinikken på Universitetshospitalet for Familiedyr.
Der undervises på dansk. Undervisningsmaterialet er fortrinsvist på dansk, men derudover vil der være faglitteratur på engelsk.
Efter gennemført uddannelse, godkendelse af 3 ‘case reports’ samt bestået eksamen, kan kursisterne opnå godkendelse som “Fagveterinærsygeplejerske i rehabilitering”.

Godkendelsen udstedes af Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Universitetshospitalet for Familiedyr.

Formål og indhold
Uddannelsen skal give fagveterinærsygeplejersken kompetencer til selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre rehabiliteringsprogrammer i samråd med dyrlægen. Til det formål skal kursisten erhverve kundskaber i bl.a. funktionel anatomi, ortopædi, neurologi, træningsfysiologi, sportsmedicin, bevægelsesanalyse, palpations- og manipulationsteknikker, smertevurdering og –behandling samt fysioterapeutiske modaliteter og udarbejdelse af genoptræningsprogrammer.

Eksempel på undervisningsplan: 

Modul 1: Anatomi, heling, bevægelse og bevægelighed
• Funktionel osteologi af ryg, for- og bagben (+ skills lab anatomiske landmarks)
• Funktionel anatomi og biomekanik af bevægeapparatet (+ skills lab)
• Heling af forskellige vævstyper
• Effekt af immobilisering
• Bevægelse og holdning
• Bevægelsesanalyse (+ skills lab)
• Metoder til vurdering af effekt (+ skills lab)
• PROM og udstrækning
• Varme og kulde
Undervisere: Vibeke Sødring Elbrønd, Anne Vitger, Sara Corscadden Kjærsgaard

Modul 2: Fysioterapi, ortopædi
• Prøveeksamen og opsummering fra modul 1
• Proprioception
• Fysioterapeutisk undersøgelse (+ skills lab)
• Journalskrivning
• Fysioterapeutiske øvelser (+ skills lab)
• Hydroterapi
• Ortopædiske sygdomme
• Rehabilitering af orto-patienten
• Ortoser (+ skills lab)
• Massage
Undervisere: James Miles, Christoffer Diehl, Anne Vitger, Sara Corscadden Kjærsgaard

Modul 3: Neurologi, neuro-rehab, myofascier, ernæring
• Prøveeksamen og opsummering fra modul 2
• Neuroanatomi
• Neurologiske sygdomme
• Neurologisk undersøgelse (+ skills lab)
• Rehabilitering af neuropatienter
• Myofascier
• Myofasciel behandling (+ skills lab)
• Ernæring (sportshunde, gigt, unge/seniorer)
• Overvægt og træning
Undervisere: Mette Berendt, Hanne Gredal, Charlotte Bjørnvad, Vibeke Sødring Elbrønd, Anne Vitger, Sara Corscadden Kjærsgaard

Modul 4: Smerte, sportsmedicin, diverse modaliteter
• Prøveeksamen og opsummering fra modul 3
• Smertefysiologi
• Smertevurdering (+ skills lab)
• Medicinsk smertebehandling
• Laser, TENS, shock wave, kiropraktik, akupunktur
• Træningsfysiologi
• Skader hos sportshunde
• Rehabilitering af sportshunde
• Eksamensforberedelse (+ skills lab)
Undervisere: Helle Harding Poulsen, Rikke Wrieth, Anne Vitger, Sara Corscadden Kjærsgaard
Modul 5: Eksamen, præsentation af emne/case

Optagelseskrav
Bestået veterinærsygeplejerskeeksamen (autorisation som veterinærsygeplejerske). Der skal indsendes ansøgning om optagelse på uddannelsen. Ansøgningsskema til optagelse på uddannelsen kan rekvireres ved at sende en mail til Anita Christensen (ach@ddd.dk) med oplysning om navn, praksis, e-mail og telefon.

Deltagerantal
Det maksimale deltagerantal er 20. Uddannelsen gennemføres ved minimum 16 deltagere.

Pris
Prisen er ca. 45.000 kr. + moms. Prisen omfatter omkostninger til undervisning, kursusadministration, kursusmateriale samt til frokost og pauseforplejning under kursussamlingerne samt omkostninger til afholdelse af eksamen. Deltagerne skal selv arrangere overnatning og aftenforplejning.

Uddannelsen er i gang nu og har følgende forløb:

Tid

Modul 1: 13.-15. juni 2019

Modul 2: 24.-26. oktober 2019

Modul 3: 17.-18. januar 2020

Modul 4:
Pga. corona smittefare flyttes modul 4 fra 17.-18. april 2020 til 25.-26. september 2020

Modul 5: Ikke fastlagt endnu

Forventet opstart af næste hold i 2022

Hvis du ønsker at komme på ventelisten til dette hold, kan du sende en mail til Anita Christensen (ach@ddd.dk) med oplysning om navn, praksis, e-mail og telefon. Hvis du ønsker at modtage yderligere information om uddannelsen, kan du sende en mail til Anne Vitger anvi@sund.ku.dk

Sted
Uddannelsen afvikles på Universitetshospitalet for Familiedyr, Dyrlægevej 16, Frederiksberg.

Yderligere information om uddannelsen kan fås hos Anne Vitger (dyrlæge, cert. fysioterapeut for smådyr, cert. veterinær kiropraktik), e-mail: anvi@sund.ku.dk

Hvis du ønsker at tilmelde dig og modtage yderligere information om uddannelsen, kan du sende en mail til Anita Christensen på ach@ddd.dk med oplysning om navn, praksis, e-mail og telefon.