Fagveterinærsygeplejerske i ledelse

Hvem udbyder efteruddannelsen:

Efteruddannelsen i ledelsen udbydes i samarbejde mellem Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og HANSENBERG Organia.

I samarbejde med Den Danske Dyrlægeforening, Det faglige Udvalg for Veterinærsygeplejerskeuddannelsen og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening har HANSENBERG udviklet mellemlederuddannelsen med IDV- og AMU-fag.

Formål

Uddannelsens formål er, såvel teoretisk som praktisk, at kunne give veterinærsygeplejersken endnu flere kompetencer som sparringspartnere til ledelsen

Opbygning af uddannelsen

Uddannelsen er opdelt i 4 moduler: strategi, forretnings- og økonomiforståelse, salg og markedsføring, ledelse og HR.

Den samlede varighed er 36 undervisningsdage, som fordeles over 2 år.

Som afslutning på hvert modul afleveres en skriftlig opgave, som er relevant for den enkelte elevs situation. Modulets indhold er udgangspunktet.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen. Der er indlagt 4 skriftlige projektopgaver/dage i forløbet.

Adgangskrav

For at tage uddannelsen som Fagveterinærsygeplejerske i ledelse, kræves det at være aut. veterinærsygeplejerske med minimum 3 års erfaring,

Pris

Prisen er ca 45.000 kr. ex. moms.

Hvornår starter et nyt hold?

Nyt hold er startet 10. september 2018

Vi håber at kunne gentage uddannelsen igen i 2021

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til uddannelsens indhold, er du meget velkommen til at kontakte dyrlæge og faglærer Ursula Poulsen mail: urp@hansenberg.dk

Gælder dine spørgsmål praktiske oplysninger i forbindelse med tilmelding, indkvartering, priser etc., er du velkommen til at kontakte studiesekretær Jane Meng mail: jm@hansenberg.dk telefon: 7932 0136

Læs om de forskellige moduler:

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Se brochuren her