Masterclasses i Adfærdsbehandling

Masterclasses i Adfærdsbehandling henvender sig til veterinærsygeplejersker i klinisk praksis, der har en særlig interesse i træning og behandling af problemadfærd og som ønsker at blive klædt på til at kunne varetage selvstændige adfærdsbehandlinger

Hvem udbyder uddannelsen?

Masterclasses i Adfærdsbehandling udbydes i et samarbejde mellem Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Den Danske Dyrlægeforening samt Adjunkt Iben Meyer fra Københavns Universitet.

             

Programmet for Masterclasses er ikke helt færdigplanlagt endnu, men

Der vil, ud over Fagveterinærsygeplejerske i klinikrelateret familiedyrs adfærd blive udbudt en række masterclasses, der hver især giver viden og kompetencer inden for disciplinen ‘adfærdsbehandling’. Der vil være en række grundlæggende masterclasses og nogle avancerede masterclasses, og det vil være muligt at opnå en certificering, når alle masterclasses er fuldført.

Emnerne for disse masterclasses, der typisk vil bestå af to sammenhængende kursusdage, vil omhandle:

Kategorisering af adfærdsproblemer, Anvendelse af læringsteori til analyse og behandling af problemer, Forebyggelse af problemer, Træningsmæssige behandlingstiltag, andre behandlingstiltag, kommunikation, formidling, konsultationsarbejde, superviseret arbejde med egne klienter, mm.

Det vil være en forudsætning for deltagelse på disse masterclasses, at deltageren er fagveterinærsygeplejerske i klinikrelateret familiedyrs adfærd (eller tilsvarende).

Masterclass programmet er planlagt til at kunne starte op i foråret 2024.

Spørgsmål

Spørgsmål til uddannelserne indenfor adfærdsbehandling kan stilles via mail til Iben Meyer på : ihm@sund.ku.dk

Underviser

        Iben Meyer

  • Dyrlæge i 2007
  • Dyreadfærdsterapeut fra Etoligisk Institut 2007
  • PhD i etologi
  • Siden 2007 løbende videreuddannet indenfor etologi, menneske-dyr relationen og indlæringsteori/træning
  • Stiftede firmaet Dyreadfærdskonsulenten i 2014
  • Drev Center for Dyreadfærd i Birkerød fra 2019-2022
  • Adjunkt i etologi på Københavns Universitet, Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab samt Center for forskning i familiedyrs velfærd