Fagveterinærsygeplejerske i Adfærdsbehandling

 

Uddannelsen henvender sig til veterinærsygeplejersker i klinisk praksis, der har en særlig interesse i træning og behandling af problemadfærd og som ønsker at blive klædt på til at kunne varetage selvstændige adfærdsbehandlinger

Hvem udbyder uddannelsen?

Fagveterinærsygeplejerske-uddannelsen i Adfærdsbehandling hos smådyr udbydes af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Den Danske Dyrlægeforening samt Dyreadfærdskonsulenten Iben Meyer.

             

Om uddannelsen

Dyreklinikken er det sted, hvor dyreejere naturligt henvender sig, hvis de oplever problemer med deres dyrs adfærd.

Med uddannelsen i Adfærdsbehandling bliver man klædt på til at kunne hjælpe dyr og ejere til en bedre hverdag sammen gennem træning og behandling af problemadfærd. Man vil lære om de mest almindelige adfærdsproblemer hos hund og kat, redskaber til adfærdsbehandling og arbejdet med dyrenes ejere, så man bliver forberedt til at kunne varetage selvstændige adfærdsbehandlinger.

Udover at kunne hjælpe dyr og ejere til større trivsel, øger tilbuddet om adfærdsservices ejernes tilknytning til klinikken.

Uddannelse varer 1 år og består af 5 moduler med både teoretisk og praktisk undervisning. Der må påregnes en del hjemmearbejde imellem modulerne, dels i form af skriftligt arbejde, læsning af relevant litteratur samt praktisk arbejde med det, deltagerne lærer undervejs.

Efter gennemført uddannelse og eksamen, kan kursisterne opnå godkendelse som Fagveterinærsygeplejerske i Adfærdsbehandling. Godkendelsen udstedes af Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærsygeplerskernes Fagforening og Dyreadfærdskonsulenten.

Undervisningen vil foregå på dansk, mens undervisningsmateriale vil være på dansk og engelsk.

Formålet med uddannelsen

Formålet med denne uddannelse er at give fagveterinærsygeplejersken:
• Evnen til at kunne identificere og analysere et adfærdsproblem
• Praktisk erfaring med anvendelsen af indlæringsteorien i behandling af problemadfærd
• Viden om og forståelse for brugen af psykofarmaka
• Praktisk erfaring med adfærdsbehandling herunder at kunne lave en behandlingsplan, kommunikere med klienter og yde en professionel adfærdsservice
• Forudsætninger for at kunne opbygge en professional praksis i adfærdsbehandling

Optagelseskrav

Bestået veterinærsygeplejerske eksamen, bestået grundkursus i Klinisk Etologi på Hansenberg, samt bestået eksamen i fagveterinærsygeplejerske i Familiedyrs Adfærd, eller dokumentation for en tilsvarende teoretisk og praktisk uddannelse.
Det forudsættes endvidere, at deltagerne har ansættelse på en klinik, der behandler familiedyr og hvor kursisten har mulighed for at arbejde med adfærdsrelaterede tiltag i løbet af uddannelsen. Deltagerne skal have adgang til klinikkens udstyr og journaler og vil blive bedt om at medbringe video (udelukkende til brug i undervisningen) af patienter og håndteringen af patienter, hvorfor tilladelse til at filme i klinikken vil være en fordel.

Deltagerantal

14-20 deltagere

Kursusopbygning

Uddannelsen i Adfærdsbehandling vil bestå af et introducerende webinar samt 4 moduler, hvor deltagerne mødes enten alle sammen eller i hold af 5-6 kursister. Teoretisk og praktisk undervisning vil foregå i Dyrekonsulentens lokaler i Birkerød

Undervisningsdage:

 • Modul 1: fredag d.19. + lørdag d.20. februar 2021
 • Imellem modul 1 og 2 indsamles videomateriale fra klinikken til gennemgang på modul 2
 • Modul 2: fredag d.16. + lørdag d.17. april 2021
 • Webinar1a: onsdag d.26. maj 2021
 • Webinar 1b: onsdag d.16.juni 2021
 • Modul 3: onsdag d.25. + torsdag d.26. + fredag d.27. august 2021
 • Webinar 2: onsdag d.15.september 2021
 • Modul 4: torsdag d.14. + 15. oktober 2021
 • Modul 5: 19. + 20. november 2021
 • Afleveringsfrist skriftlig opgave: 17. januar 2022
 • Eksamen: 18.februar 2022

Der må påregnes en del praktisk arbejde imellem modulerne i form af arbejdet med egne klienter. I løbet af uddannelsen afleverer deltagerne 8-10 case logs, som evalueres og godkendes løbende. Uddannelsen afsluttes med en større opgave med censur, omkring et af kursistens adfærdsbehandlingsforløb.

Pris

Prisen for uddannelsen er 40.700 kr. plus moms og omfatter omkostninger til undervisning, kursusmateriale og frokost på kursusdage.

Tilmelding

Tilmelding er bindende og der opkræves et depositum på 5000 kr. ved tilmelding. Depositummet refunderes ikke ved framelding. Ledende chef på kursistens arbejdsplads skal underskrive tilmelding som ansvarlig for uddannelsen. Tilmelding skal ske via mail til Veterinærsygeplejerskernes Fagforening: vf@forbundet.dk
Det er muligt allerede nu at blive skrevet op til uddannelsen i Adfærdsbehandling via mail til vf@forbundet.dk.

Spørgsmål

Spørgsmål til uddannelserne indenfor adfærdsbehandling kan stilles via mail til iben@dyreadfaerdskonsulenten.dk

Underviser

• Iben Meyer
• Dyrlæge i 2007
• Dyreadfærdsterapeut fra Etologisk Institut 2007
• Phd i etologi
• Siden 2007 løbende videreuddannet indenfor etologi, menneske-dyr relationen og indlæringspsykologi/træning
• Stiftede firmaet Dyreadfærdskonsulenten i 2014