Karin Hansen – Sekretær

Du kan kontakte Karin på: vf@forbundet.dk

I praksis

Har været ansat i Dansk supermarked i 32 år, hvor jeg har arbejdet med det administrative været lønansvarlig/kontorassistent. I en periode på ca. 7 år været driftschef i Dansk supermarked.

Det faglige arbejde

Fagligt arbejde har altid været vigtigt for mig, og derfor naturligt at jeg blev tillidsrepræsentant og arbejdsmiljø repræsentant, så jeg den vej kunne hjælpe mine kollegaer, og være talerør til ledelsen.

Derfor har jeg en del uddannelse og kurser inden for det faglige område. Det sidste kursus jeg har gennemført er Akademiuddannelsen i Personalejura med eksamen i januar 2019.

Bestyrelsesarbejde har også været en vigtig del af min hverdag, har siddet i Dansk Supermarkeds bestyrelse og det koordinerende kontaktudvalg.
Har siddet i bestyrelsen for HK Sjælland Handel, som næstformand og siddet i Afdelingsbestyrelsen i HK Sjælland.   Jeg har i mange år arbejdet med overenskomst og lov tekst, og ser meget frem til at være behjælpelig med at tolke overenskomst og lovtekster.

Privat

Bor i Hvalsø, har 3 voksne piger som alle er flyttet hjemmefra.