Indkaldelse til generalforsamling i Veterinærsygeplejerskernes Fagforening

Indkaldelse til generalforsamling i Veterinærsygeplejerskernes Fagforening

Kære medlem,

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag d. 9. oktober 2021 kl. 11.00 – 12.30 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg,

i henhold til vedtægterne for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening.

 Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med Årsmøde for dyrlæger og veterinærsygeplejersker 2021.

_______________________________________________________________________________________

Generalforsamlingen ligger midt i lørdagens program

Du er naturligvis velkommen til generalforsamlingen, selvom du ikke deltager i selve Årsmødet. Deltagelse i generalforsamlingen er gratis og kræver normalvis ikke tilmelding. Dog vil vi gerne af hensyn til forplejning, opfordre dig til at tilmelde dig forud for generalforsamlingen, så vi kan tage de rette forholdsregler i forhold til hvor mange vi bliver og hvor mange der ønsker at blive og spise frokost.

Tilmelding skal ske på mail til Karin på vf@forbundet.dk. Skriv “Generalforsamling” i emnefeltet samt dit fulde navn, mailadresse og telefonnummer i mailen.

Er du allerede tilmeldt via tilmeldingen til Årsmødet, skal du IKKE tilmelde dig igen.

Deltager du kun i generalforsamlingen dækker vi dine transportudgifter med billigste offentlige transportmiddel. Henvend dig til foreningens sekretær Karin Hansen umiddelbart efter generalforsamlingen for udlevering og udfyldelse af refusionsblanket..

 Dagsorden:

  • Valg af dirigent og referent
  • Valg af stemmeudvalg
  • Bestyrelsens beretning om foreningens virke
  • Regnskab for 2020
  • Indkomne forslag
  • Vedtægtsændringer: Se næste side
  • Valg til Veterinærsygeplejerskernes Fagforenings bestyrelse:

Formand Malene Brendorp Meyer er på valg i ulige år – Genopstiller

Bestyrelsesmedlem Saranda Pupovci-Larsen er på valg – Genopstiller

Bestyrelsesmedlem Ida Vannby Børger er på valg – Genopstiller

Bestyrelsesmedlem Liselotte Nielsen er på valg – Genopstiller

Suppleant Julie Jensby er på valg – Genopstiller

Bilagskontrollant Tine Toxværd er på valg – Genopstiller

Bilagskontrollantsuppleant Birthe Bayer er på valg – Genopstiller 

  • Eventuelt 

 

Har du forslag til dagsordenen?

Hvis du har forslag til emner, der skal på dagsordenen til generalforsamlingen, skal du sende dem til os pr. mail på vf@forbundet.dk senest fredag d. 1. oktober.

Forslag til vedtægtsændringer: 

Da vi er en del af Serviceforbundet skal vores vedtægter følge vedtægterne i Serviceforbundet. Da begrebet ”Landssammenslutning” forslåes erstattet med begrebet ”Fagforening” i Serviceforbundets vedtægter vil der, hvis det vedtages, komme en række ændringer og konsekvensrettelser på denne baggrund.

Dette ved vi først når Serviceforbundets kongres, der ligger umiddelbart i ugen op til vores generalforsamling, er afholdt. Derfor fremlægges de ønskede vedtægtsændringer først på selve generalforsamlingen som et bilag til dagsordenen.

Derudover ønsker vi følgende ændring:

§7 Valg af delegerede

På den generalforsamling, der ligger nærmest forud for forbundets ordinære kongres hver 4. år, vælges delegerede til landssammenslutningens delegeretmøde.

Erstattes af:

På et bestyrelsesmøde, der ligger forud for forbundets ordinære kongres hver 4. år, vælges delegerede til kongressen.

Det i kursiv skrevet, er de ønskede ændringer.

 

Vil du stille op til valget til bestyrelsen?

Alle erhvervsaktive medlemmer, som ikke har økonomiske interesser på deres arbejdsplads og som er medlem  af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening kan stille op til valget til bestyrelsen. Hvis du gerne vil stille op til valget, kan du give os besked om det på forhånd på vf@forbundet.dk.

Har du spørgsmål ang. bestyrelsesarbejde, kan du ringe til:

Formand Malene Brendorp Meyer på tlf.: 2750 2904 eller Næstformand Sarah Hjort Hansen på tlf.: 2081 7240

Indkaldelse med dagsorden

Vi glæder os til at se dig!

 

Med venlig hilsen: 

Bestyrelsen i Veterinærsygeplejerskernes Fagforening

www.vspnet.dk

www.facebook.com/vspnet.dk

vf@forbundet.dk

Tlf.: 3547 3617