Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Du inviteres her til ekstraordinær generalforsamling den 9. december 2021 klokken 19.00 – 20.00.

Generalforsamling holdes både fysisk på Ramsingsvej 30 i Valby og som videomøde på Teams.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmeudvalg
  3. Orientering om overenskomstforhandlingerne
  4. Bestyrelsens forslag om tilføjelse af nyt stykke 2 i § 2 i vedtægterne
  5. Eventuelt

Ændring af § 2

Bestyrelsen foreslår, at der indsættes en ny bestemmelse i vedtægterne som nyt stykke 2 i § 2, med følgende ordlyd:
”Veterinærsygeplejerskernes Fagforening er som medlemmernes forhandlingsberettigede organisation til enhver tid befuldmægtigede til at varetage medlemmernes interesser i løn- og ansættelsesmæssige henseender, herunder ved varsling af kollektive kampskridt og/eller fremsendelse af kollektive/individuelle opsigelser i forbindelse med indgåelse eller fornyelse af kollektive overenskomster.”

Der er sendt mail ud med begrundelse for vedtægtsændringen samt link til videomødet.

Har du ikke fået mailen, er du meget velkommen til at kontakte os.

På bestyrelsens vegne

Venlig hilsen

Malene Brendorp Meyer