Hvordan skal man forstå normperioden?

I overenskomsten er der aftalt en normperiode. Den kan fx være på 26 uger. Det betyder, at hvis man har 37 timer om ugen, så skal det ses som et gennemsnit på 37 timer over hele normperioden.

Man skal dog kende sin vagtplan for de kommende 14 dage med 28 dages varsel.

Hvis der i perioder ikke er så meget at lave – fx i januar måned, kan dyrlægen nedsætte arbejdstiden til fx 30 timer om ugen og forhøje timetallet i de perioder, hvor der er travlt – dog højst til 44 timer om ugen.

Dette er IKKE omfattet af aftalerne om tillæg.

Du kan læse mere om aftalt og ikke aftalt overtid her