Hvordan er det lige med lønnen i påskedagene?

Hvis du er ansat på fuld tid, skal dine arbejdstimer fordeles i forhold til de åbningstider, der er på den klinik, hvor du er ansat. Men du skal under alle omstændigheder have tillæg for timer der ligger før kl. 7 og efter kl. 18 samt i weekender og på helligdage.

Ulempetillægget for disse skæve tidspunkter er i hverdagene 41 kr. i timen til og med 31. juli 2019 og derefter 42 kr. i timen.

I weekender og på helligdage er tillægget på 46 kr. i timen til og med 31. juli i år og derefter 47 kr. i timen. Disse tillæg gælder, hvis du holder dig indenfor det normale timetal i den pågældende uge.

Merarbejde

Hvis du har flere timer end din normale arbejdstid – altså pålagt eller aftalt merarbejde, skal du have 50% oven i din normale timeløn for de først 3 timer og 100% derefter.

Hvis merarbejdet skal afspadseres, skal der beregnes 1,5 time pr. times merarbejde de første 3 timer og derefter 2 timer pr. times merarbejde. Dette gælder, uanset hvornår du har merarbejdet. Du får altså ikke både ulempetillæg og ekstra betaling for merarbejde, selvom merarbejdet ligger på fx helligdage.