Er Grundlovsdag en fridag?

Næsten hvert år får vi spørgsmål om, hvordan det lige er med Grundlovsdag. Er det nu en fridag? Er det en helligdag? Eller hvordan er det nu lige?

I Danmark har vi følgende helligdage:

• Nytårsdag – 1. januar
• Skærtorsdag
• Langfredag
• 2. påskedag
• St. Bededag
• Kristi Himmelfartsdag
• 2. pinsedag
• og 2. juledag

Her har du som udgangspunkt fri, med mindre der på din arbejdsplads skal være døgn-/ eller weekend-/helligdagsbemanding. I det tilfælde skal du være opmærksom på, at du får udbetalt ulempetillæg. Det kan du læse mere om her

Hvis du er omfattet af Veterinærsygeplejerskeoverenskomsten, har du som udgangspunkt også fri på disse dage:

• Grundlovsdag
• Juleaftensdag – 24. december
• Nytårsaftensdag – 31. december

Det er altså ikke helligdage, men dage som vi har forhandlet os frem til i forbindelse med overenskomsten.
Der gælder det samme som med helligdagene – at du skal være opmærksom på evt. ulempetillæg, hvis du alligevel skal møde på arbejde, fordi klinikken har åbent på ulempetidspunkter.