Generalforsamling i Veterinærsygeplejerskernes Fagforening

Kære medlem,  

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag d. 4. marts 2017 kl. 16.30 – 18.30 på Hansenberg Organia, Vranderupvej 90, 6000 Kolding, i henhold til vedtægterne for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening. 

Skal du ikke deltage i VSPdagen?

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med VSP-dagen 2017.

Læs evt. mere her: https://vspnet.dk/wp-content/uploads/2016/12/Invitation-2017.pdf

Du er naturligvis velkommen til generalforsamlingen, selvom du ikke deltager i VSP-dagen. Deltagelse i generalforsamlingen er gratis og kræver ikke tilmelding.

Da vi byder på sandwich og drikkevarer, er tilmelding til  det nødvendig. Send en mail med dit navn og CPRnr./fødselsdato til vf@forbundet.dk

Hvis du allerede har meldt dig til generalforsamlingen på tilmeldingsblanketten til VSPdagen, skal du ikke melde dig til igen.

Dagsorden – se den her: dagsorden-generalforsamling-040317

Har du forslag til dagsordenen?

Hvis du har forslag til emner, der skal på dagsordenen til generalforsamlingen, skal du sende dem til os pr. mail på vf@forbundet.dk senest fredag d. 24. februar.

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening har dannet egen landssammenslutning

Derfor har jeg vedhæftet det nye forslag til vedtægter.

Du kan se de gamle vedtægter her: https://vspnet.dk/fagforening/om-veterinaersygeplejerskernes-fagforening/vedtaegter-for-veterinaersygeplejerskernes-fagforening/

Vil du stille op til valget til bestyrelsen?

Alle erhvervsaktive medlemmer af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening kan stille op til valget til bestyrelsen.

Hvis du gerne vil stille op til valget, kan du give os besked om det på forhånd, på vf@forbundet.dk eller under selve generalforsamlingen.

Har du spørgsmål ang. bestyrelsesarbejde, kan du ringe til Malene Brendorp Meyer på tlf.: 2750 2904

Eller Sarah Hjort Hansen på tlf.: 2081 7240

Ps. Vi har flyttet generalforsamlingen til sen eftermiddag, da flere via evalueringen af Vsp-dagen sidste år, gav udtryk for, der var for lidt tid. Vi håber denne løsning vil opfylde behovet for mere spørgetid mm.

Vi håber, at se så mange som muligt!

På bestyrelsens vegne

Malene Brendorp Meyer

Formand