Feriefridage – og den nye ferielov

Den nye ferielov, som træder i kraft 1. september 2020, gælder kun for de almindelige 5 ugers ferie, som vi alle har krav på. Derfor påvirker loven og overgangsordningerne ikke dine feriefridage som sådan.

Men da reglerne i den nye ferielov påvirker den måde, du plejer at holde ferie på, så kan det betale sig at overveje at gemme noget ferie eller feriefridagene fra i år.

Hvordan påvirker overgangsreglerne?

Allerede fra 1. januar i år er der indført ordninger, så alle får mulighed for at gøre overgangen mellem den gamle og den nye ferielov så lempelig som muligt.

I perioden 1. januar til 31. august 2019 optjener du 16,64 feriedag (2,08 dage pr. måned i 8 måneder).  Fra 1. september 2019 bliver de optjente feriedage for resten af året indefrosset i en særlig fond. De 16,64 dage kan du afholde fra 1. maj 2020 til 30. september 2020.

Men det er jo måske ikke nok til hele min sommerferie og eventuel anden ferie

Nej, det kan du godt risikere! Især hvis du plejer at holde 4 ugers sommerferie – eller 3 uger + nogle løse dage i løbet af for- eller eftersommeren.

Hvordan løser jeg det?

Hvis du gerne vil holde mere end 16,64 feriedage i perioden 1. maj til 30. september 2020, skal du lave en aftale med din arbejdsgiver om at overføre noget af din ferie fra dette ferieår til det næste ferieår.

Vær opmærksom på at din arbejdsgiver kan sige nej til aftalen om overførsel af ferie, da du ikke har krav på at holde mere end 3 ugers ferie i sammenhæng i perioden 1. maj til 30. september.

Eller brug feriefridage…

Hvis du har feriefridage tilbage, som du har optjent, men ikke har afholdt, kan det også være en mulighed at overføre dem efter aftale med din arbejdsgiver.

Hvad siger overenskomsten om feriefridage?

Læs mere om feriefridage her.