Feriefridage – hvordan er det nu med dem?

Vi har tidligere skrevet om de fridage med fuld løn, som du har ifølge overenskomsten – altså Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytåraftensdag.

Her får du så noget info om de feriefridage, som du også optjener ifølge overenskomsten.

Hvad optjener du?
Hvis du er uddannet veterinærsygeplejerske, optjener du 5/12 feriefridag for hver måned, du er ansat, fra det tidspunkt, hvor du blev ansat.

Det betyder altså, at du optjener 5 feriefridage i løbet af et helt år.

Hvis du er uddannet veterinærsygehjælper, optjener du først ret til feriefridage et år efter afslutningen på din uddannelse. Herefter er det efter samme princip som ved uddannede veterinærsygeplejersker.

Hvornår kan jeg holde mine feriefridage?
Udgangspunktet er, at du kan holde dine feriefridage efter aftale med din arbejdsgiver.

Din arbejdsgiver kan dog også varsle dine feriefridage til afholdelse efter de samme regler, som gælder for restferie, der er beskrevet i Ferieloven.

Det betyder, at din arbejdsgiver skal varsle afholdelsen af dine feriefridage med mindst en måned. I helt ekstraordinære tilfælde kan varslet være kortere. Det gælder for eksempel, hvis der sker væsentlige og uforudsete ting, der vedrører virksomhedens drift.

Hvad sker der, hvis jeg ikke når at holde feriefridagene inden nytår?
Feriefridagene kan overføres til det nye år, hvor du så kan aftale med din arbejdsgiver, at du kan holde dem efter samme principper, som beskrevet ovenfor.

Hvis du ikke når at holde feriefridagene inden 1. maj i det nye år, skal din arbejdsgiver i stedet udbetale dem ved den første lønudbetaling derefter. De skal udbetales med en sats, der svarer til din almindelige løn pr. dag for hver feriefridag, du mangler at holde.

Hvad sker der med feriefridagene, hvis jeg stopper på arbejdspladsen?
Hvis du har feriefridage optjent, som du mangler at holde på det tidspunkt, hvor du skal stoppe på arbejdspladsen, skal din arbejdsgiver udbetale de manglende dage på samme måde som ovenfor beskrevet – altså til din almindelige løn pr. dag for hver feriefridag, du mangler at holde.

Hvordan er det så med feriefridagene i forhold til den nye ferielov?
Du har måske allerede læst, at det er en god idé at gemme nogle feriedage eller feriefridage fra dette ferieår, som du kan bruge til næste ferieår.

Hvordan det hænger sammen, kan du læse mere om her.