Er din måde at arbejde med anæstetika lovlig?

Vær meget opmærksom på, hvad du må og ikke må udføre af opgaver som autoriseret veterinærsygeplejerske. Foto: Shutterstock

Autorisationsloven lister en lang række opgaver, som kun må løses mens dyrlægen er til stede i samme lokale. Andre opgaver kan kun løses under dyrlægens overvågning, hvor fokus er på den pågældende patient.

Af: Michael Zwinge

Fødevarestyrelsen har som myndighed i en konkret sag skrevet at:

”Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at du har indgivet anæstetika i form af Ketaminol og Propofol, uden at dette har været under overvågning af en dyrlæge. Det er ikke tilstrækkeligt, at der har været en dyrlæge tilstede i rummet, som har været optaget af en anden opgave, eller at der har været en dyrlæge til stede i et andet lokale. Applikation af anæstetika skal overvåges direkte af en dyrlæge, jf. § 7, stk. 3, jf. bilag 3 i bekendtgørelsen om autorisation af veterinærsygeplejersker mv.”

Hvad betyder det helt konkret?
I denne sag vurderede fødevarestyrelsen altså, at dyrlægen skulle have overvåget selve applikationen af anæstetika.

Af bekendtgørelsens § 7, stk. 2 fremgår det imidlertid, at præmedicinering kun kræver, at dyrlægen er til stede i lokalet.

Der er derfor tvivl om, hvornår indgivelse af beroligende præparater ved forberedelse af operationer kræver, at dyrlægen både er til stede i lokalet OG overvåger arbejdet.

Hvordan er arbejdsgangen på din arbejdsplads?
Er arbejdsgangen på din arbejdsplads i modstrid med autorisationsreglerne, fordi I står alene med patienter om det pågældende arbejde, vil vi opfordre til, at du og dine kolleger taler med jeres arbejdsgiver om det.

Hvis arbejdsgangen er som ovenfor beskrevet, og fortsætter på samme måde, hvor dyrlægen ikke planlægger arbejdet, så han eller hun kan være til stede og/eller kan overvåge det pågældende arbejde, risikerer du som veterinærsygeplejerske at få løftede pegefingre eller bøder.

I grelle tilfælde, hvor du på eget initiativ og på egen hånd påtager dig at løse nævnte opgaver, er det vores vurdering, at det udover indskærpelser og bøder i yderste konsekvens kan medføre, at du mister din autorisation.

Reglerne om arbejde under autorisation kan du finde her.

Vær meget opmærksom på, hvad du må og ikke må udføre af opgaver som autoriseret veterinærsygeplejerske. Foto: Shutterstock