Din arbejdsgiver kan bestemme din ferie

alt

Kan du holde ferie, når dit barns institution holder sommerferielukket? Foto: Shutterstock

På mange arbejdspladser bliver man fint enige om, hvem der holder ferie på hvilke tidspunkter. Men på nogle arbejdspladser giver det flere problemer.

Af: Michael Zwinge

Det kan for eksempel give problemer, hvis I er mange på arbejdspladsen med børn i institutions- eller skolealderen. I det tilfælde er der ofte rift om de 6 ugers skoleferie.

I ferielovens § 15, stk. 1, står der, at det er arbejdsgiver, der varsler ferie til afholdelse, men det skal ske således, at der i muligt omfang (driftsmæssigt) tages hensyn til medarbejdernes ønsker, herunder om afholdelse af ferie i lønmodtagerens børns skolesommerferie.

Et konkret eksempel
Vi har fra et medlem hørt, at en kommune har besluttet, at den kommunale dagpleje skal holde ferielukket i ugerne 27, 28 og 29.

Af denne grund har medlemmet ønsket at kunne holde ferie i de samme tre uger, da hun ellers ikke har nogen pasningsmulighed for sit barn.

Umiddelbart var arbejdsgiver afvisende.

Så er gode råd dyre
Vi tolker i dette tilfælde loven udvidende forstået sådan, at arbejdsgiver, så vidt muligt, skal tage hensyn til forældre med børn i institutioner, der lukker i ferien – MEN det vil altid være arbejdsgiver, der har ledelsesretten og derfor det sidste ord med hensyn til planlægningen af ferieperioden.

Kan du holde ferie, når dit barns institution holder sommerferielukket?
Kan du holde ferie, når dit barns institution holder sommerferielukket? Foto: Shutterstock