Derfor skal du kende reglerne for autorisation

Selvom du er autoriseret vsp, kan der stadig være tvivl om, hvornår dyrlægen skal overvåge dine opgaver.

Der er mange veterinærsygeplejersker og dyrlæger, der er sikre på, at de udfører opgaverne efter forskrifterne om autorisation. Alligevel mener vi, at retningslinjerne skal tydeliggøres og moderniseres.

Af Pernille Sjøstrøm

For nogle måneder siden skrev vi om en konkret sag, hvor fødevarestyrelsen vurderede, at autorisationskravene ikke var overholdt under applikation af anæstetika. Du kan læse mere om sagen her.

Fødevarestyrelsen mener, at dyrlægen i sådanne tilfælde skal være til stede i rummet, hvilket også fremgår af de retningslinjer, der er for autoriserede veterinærsygeplejersker, men yderligere skulle han også have overvåget selve applikationen af anæstesien.

Tvivl om reglerne
Rigtig mange veterinærsygeplejersker står alene med bedøvelse af dyrene i dagligdagen, og dette er altså i strid med de gældende regler i vores autorisation. Dyrlægen skal aktivt overvåge applikationen af anæstetika.

Vi vil gerne videre med arbejdet i relation til dette og har derfor sammen med DDD bedt fødevarestyrelsen om at genoptage revideringen af autorisationen, så vi kan få lovliggjort det arbejde, der allerede pålægges veterinærsygeplejersker i dagligdagen på klinikkerne.

Du og dine kolleger skal nemlig ikke komme i en situation, hvor I kan risikere bøder, fratagelse af autorisationen eller i værste tilfælde fængsel, fordi reglerne er umulige at efterleve, og I på klinikkerne pålægges denne opgave.

Vi følger løbende op på spørgsmålet.

Spørgsmål om akupunktur
Efter mødet med DDD er det blevet tydeliggjort, at autoriserede veterinærsygeplejersker GERNE må give akupunktur til dyr i praksis.

Selvom du er autoriseret vsp, kan der stadig være tvivl om, hvornår dyrlægen skal overvåge dine opgaver.
Selvom du er autoriseret vsp, kan der stadig være tvivl om, hvornår dyrlægen skal overvåge dine opgaver. Foto: Shutterstock