Dagsorden til bestyrelsesmøde den 9.12.2016

 

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 9.december 2016

 

 

 1. Gennemgang af referat fra sidste møde, samt godkendelse af dagsorden.
 2. Kontoret, en kort gennemgang af de sidste nyheder.
 3. Forretningsorden gennemgang og underskrift.
 4. Beslutte indkøb af reklame varer.
 5. Gennemgang af nyhedsbrevet.
 6. Undersøge Dropboks eller andet til bilag.
 7. Evaluering af Årsmødet.
 8. VSP dagen hvor langt er vi – hvad mangler.
 9. Landbrug og Tilsyn sidste nyt.
 10. Budget for 2017, samt gennemgang af regnskab.
 11. Kommunikationsplanen.
 12. Planlægge mødedatoer for næste år.
 13. Eventuelt.