Dagsorden bestyrelsesmøde 6.oktober 2016

Dagsorden:

1. Gennemgang af referat, godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Kontoret – sidste nyt.
3. Gennemgang af regnskab.
4. WVA – Nyt ifm. opstart.
5. Autorisation
6. Facebook og svar på spørgsmål.
7. opslag på Facebook
8. VSP som selvstændige
9. Årsmødet
10.VSP-dagen
11.Landbrug og Tilsyn
12.Medlemsundersøgelsen
13.Hjemmesiden
14.Eventuelt
15.Dato for næste møde 9.december 2016.