Dagsorden bestyrelsesmøde 17. maj 2017

Dagsorden:

1. Gennemgang af referat
2. Sidste nyt fra kontoret
3. Regnskab og budget 2017
4. Forslag til økonomiske ændringer
5. Evaluering af VSP dagen
6. Arbejdsmiljø
7. Evaluering af generalforsamlingen
8. Drejebøger
9. Medlemsundersøgelsen
10.Verdenskongressen
11.Hjemmesiden nyt design
12.Eventuelt