Corona – Hvordan forholder jeg mig til det?

Kære veterinærsygeplejersker, venner og kolleger

Danmark er ramt af Covid-19 virus og der er på ganske få dage sket en ti-dobling af antallet af smittede.

Denne situation påvirker os alle og hvordan skal vi så egentlig forholde os?

I en krisesituation som denne – aldrig set magen til – bliver vi nødt til at hjælpe og støtte hinanden…

Men hvordan skal du forholde dig, hvis din arbejdsgiver ændrer på din arbejdsplan akut og du bliver sendt hjem?

– eller foreslår, at du skal arbejde færre timer nu og kommer til at skylde timer?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, der er blevet stillet i løbet af dagen i dag…

 

Find svarene på nogle af dagens spørgsmål her:

Mit barns skole/daginstitution eller lignende er lukket. Kan jeg blive hjemme og passe mit barn?

Nej, hvis skolen eller daginstitutionen eller lignende lukker, vil det være din egen opgave at finde alternativ pasning, hvis pasning er nødvendig. Her kan det være relevant, at forsøge at indgå en aftale med din arbejdsgiver om at arbejde hjemme, afholde ferie, holde fri uden løn eller en anden kreativ løsning – og i den situation vil det måske også kunne aftales at tage barnet med på arbejde.

Hvordan skal jeg forholde mig til coronavirus, hvis jeg er gravid?

Find svaret her: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/FAQ

Hvordan skal jeg forholde mig til coronavirus, hvis jeg har en kronisk sygdom. Kan jeg blive hjemme og forvente at få løn?

Sundhedsstyrelsen definerer risikogrupperne som personer over 80 år og kronisk syge med moderat eller svær sygdom.

Hvis du er utryg, bør du tage kontakt til din læge og drøfte, hvad det er, der gør dig utryg ved at møde på arbejde. Er det lægens vurdering, at der er en konkret risiko omkring din sundhed ved at gå på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver og se, om i kan finde en løsning, der fjerner risikoen – fx ved at arbejde hjemmefra eller blive fjernet fra et arbejdssted, hvor du har meget personkontakt eller noget helt tredje.

Kan der ikke skabes en situation, hvor du kan udføre dit arbejde uden risiko for din sundhed, så har du ret til at blive hjemme. Men hvis din arbejdsgiver er uenig i denne vurdering, risikerer du, at din arbejdsgiver ikke vil betale løn og i grove tilfælde, at du vil blive opsagt eller bortvist. Inden du bliver væk, bør du derfor kontakte os.

Hvis du er elev og blevet sendt hjem fra skoleopholdet, så husk at du ikke dermed har fri, men skal møde på arbejdet i stedet. Dog er jeg blevet orienteret om her til aften, at Hansenberg vil fjerneundervise de elever der pt. er i gang med et skoleforløb. Du skal derfor ikke arbejde, men følge undervisningen.

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at holde ferie eller afspadsering uden varsel?

Normalt skal hovedferie varsles med 3 måneders varsel og restferie med 1 måneds varsel. Hvis særlige omstændigheder hindrer, at arbejdsgiveren anvender det fulde varsel, kan ferien varsles med et kortere varsel. Der vil være tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af, om din arbejdsgiver kan varsle ferie med kortere varsel. Du anbefales derfor at tage kontakt til din fagforening, hvis din arbejdsgiver varsler ferie med forkortet varsel.

Som regel gælder der samme varslingsregler for feriefridage. 

Afspadsering kan ifølge vores overenskomst varsles med dags varsel ved akut arbejdsmangel

Kan min arbejdsgiver inddrage min allerede planlagte ferie, hvis han har brug for, jeg kommer på arbejde?

Er din ferie påbegyndt, kan ferien ikke inddrages.

Er ferien endnu ikke påbegyndt, kan den inddrages, hvis væsentlige upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. Det vil sige, at der skal meget til, for at din arbejdsgiver kan inddrage din ferie, men situationen med coronavirus er alvorlig, og der kan sagtens opstå situationer, hvor arbejdsgiveren kan inddrage ferie – særligt inden for sundheds- og plejesektoren vil det nok hurtigt kunne blive relevant. Er du i tvivl, så kontakt os. 

**************************************************************************************************************************

Der findes faktisk ikke fuldstændig gode, klare svar på mange af de opståede problematikker og spørgsmål… Eller jo, vi kan godt stå hårdt på vores rettigheder og eksempelvis på de 28 dages varsel på vores arbejdsplan. Men er det nu også til nytte for os selv, altså på den lidt længere bane?

For hvad sker der, hvis indtægten på klinikken dykker og vi ikke vil være med til at arbejde det tabte ind igen?

Jeg vil opfordre jer alle til, at yde så meget fleksibilitet som overhovedet er muligt. Fleksibiliteten skal bestemt gå begge veje. Dette er sikkert heller ikke et problem på de arbejdspladser hvor fleksibiliteten i hverdagen går begge veje.

Så jeg vil ikke pådutte dig, at yde ekstra fleksibilitet på en arbejdsplads der altid tilbyder dig minimumsløsninger og ender det med tvister, er det jo stadig overenskomstens bestemmelser der gælder…

Det vigtigste må dog være, at vi sammen får begrænset spredningen af Corona-virus og også får sikret din løn!

Dette gøres bedst med sammenhold, omsorg og fleksibilitet.

Så for en periode, som vi endnu ikke kender længden på, må vi muligvis finde os i kreative og alternative løsninger og få det bedst mulige ud af det. Dette ved at lave gensidige aftaler til nytte for alle implicerede i denne særlige periode.

FH opdaterer løbende en vejledning med spørgsmål og svar på div. opståede scenarier omkring løn og rettigheder. Du kan følge med her: https://fho.dk/blog/2020/03/11/fagbevaegelsens-hovedorganisations-vejledning-om-corona-virus/?SNSubscribed=true

Du kan læse om coronavirus og covid-19 samt sundhedsstyrelsens anbefalinger – også til GRAVIDE her: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/FAQ

Vi i Veterinærsygeplejerskernes Fagforening arbejder hjemmefra i den næste tid, men vi vil have telefonerne åbne, for at kunne besvare jeres individuelle spørgsmål

May the force be with you 😊

På bestyrelsens vegne

Malene Brendorp Meyer