Bestyrelsesmøde den 18. august 2016

Dagsorden:

1. Gennemgang af referat fra sidste møde.
2. Nyt fra kontoret
3. Gennemgang af regnskab.
4. WVA læringsportal.
5. Autorisation.
6. Årsmødet
7. VSP dagen
8. Oprette fond.
9. Landbrug og Tilsyn
10.Medlemsundersøgelse
11. Hjemmesiden
12.Eventuelt
13. Næste møde er den 6.oktober.