Arbejdsmiljø for nye arbejdsgivere ;-)

Oplæring og instruktion

Dine ansatte skal kunne udføre deres arbejdsopgaver uden at komme til skade og uden at blive syge.

Det kan du sørge for ved at fortælle og vise dem, hvordan de skal løse deres opgaver, fx hvordan arbejdsredskaber og maskiner fungerer. Det er vigtigt at følge op på, om dine ansatte har forstået oplæringen og instruktionen, og om de følger den.

Dine ansatte kan også senere have brug for oplæring og instruktion, fx:

  • hvis de får nye arbejdsopgaver
  • hvis de skal arbejde med nyt arbejdsudstyr, eller
  • hvis I får ny teknologi i virksomheden.

Arbejdsopgaverne skal matche dine ansattes forudsætninger. De skal have opgaver, som de er i stand til at udføre, samtidig med at hjælpemidler og rammer skal være i orden. Og tempoet må ikke være så højt, at de overser faresignaler, og arbejdet bliver usikkert. Hvis der er tale om unge, gælder der særlige regler for, hvad de må lave.

Vores erfaringer viser, at der på den første arbejdsdag anmeldes lige så mange arbejdsulykker som i hver af de følgende fire uger, og bare inden for det første år sker langt de fleste ulykker.

Derfor er det vigtigt at have fokus på den nyansattes sikkerhed fra første arbejdsdag.

Her i startpakken kan du få mere viden om, hvad det er for nogle problemer, der kan være for netop din nye medarbejder.

Kilde: Arbejdstilsynet – link: https://arbejdstilsynet.dk/da/startpakke/oplaering

arbejdstilsynet_logo