Referat fra AMR-Stormøde i Odense 12. december 2019

Arrangeret af FH Fagbevægelsens Hovedorganisation som afslutning på arbejdsmiljørepræsentanternes år.

Af Liselotte Nielsen, Veterinærsygeplejerske og Arbejdsmiljørepræsentant, AniCura Københavns Dyrehospital

Vi var 3 AMR-veterinærsygeplejersker, der mødtes til AMR-Stormødet i Odense.

Ca. 1500 arbejdsmiljørepræsentanter (AMR’er) fra hele Danmark, fra alle mulige fag/brancher, fordelt i mange forskellige fagforeninger, var samlet for at udveksle erfaringer, lave gruppearbejde og høre forskellige talere. Blandt talerne var AMR´er, der kom med eksempler på løsninger på forskellige arbejdsmiljøproblematikker.

FH vil styrke AMR´ens rolle, da det er dem, der kæmper en daglig kamp for et sundt og sikkert arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne. FH gjorde 2019 til Arbejdsmiljørepræsentanternes År for at sætte fokus på arbejdsmiljøet og dermed støtte både fagforeningerne, men mest af alt for at styrke arbejdsmiljørepræsentanternes vigtige arbejde i det daglige.

Næste år har FH fokus på politisk samarbejde, blandt andet for at AMR’er får efteruddannelse og får stillet den fornødne tid på arbejdspladserne til rådighed for arbejdsmiljøarbejdet.

 Peter Hummelgaard, nuværende Beskæftigelsesminister:

 • Der anmeldes 43.000 arbejdsulykker årligt i DK.
 • Ny finanslov 2019 indeholder en omfattende arbejdsmiljøaftale for 2020.
 • Der skal i januar 2020 opstartes trepartsforhandlinger med et ekspertudvalg fra arbejdsmarkedets parter/arbejdsgiverforeningerne, regeringen og
 • De skal blandt andet kigge på AMO-arbejde og -forbedringer og AMR-roller og -vilkår. Det skal være attraktivt at tage del i det forebyggende arbejde i virksomhederne.
 • Regeringen har stoppet besparelserne i Arbejdstilsynet. Der er fyret 300 medarbejdere på 10 år. Der tilføres nu 460 millioner kr. til styrkelse af Arbejdstilsynet.
 • Der skal fokus på psykisk arbejdsmiljø. For første gang får psykisk arbejdsmiljø sin helt egen bekendtgørelse. Kravene til virksomhederne bliver større.
 • Der bliver ret til tidligere tilbagetrækning. Retningslinjerne er ikke færdiggjort endnu.
 • Der bliver sat penge af til social dumping.
 • Peter roste AMR’erne: I udfører en stor og vigtig opgave. I tager ansvar for jeres kollegaers sikkerhed. Tak, fordi I er med til at gøre arbejdsmiljøet på jeres arbejdspladser TRYGT- SIKKERT-SUNDT.

Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation:

 • Ros til AMR’er igen (dejligt!). I løfter en stor opgave, som er meget værdsat, I gør en stor indsats, og er uvurderlige, da I er hverdagens eksperter. Lizette udtrykte sin stolthed over os, der arbejder som AMR’er, og sidst men ikke mindst påpegede hun den ofte manglende anerkendelse af vores vigtige arbejde på arbejdspladserne.
 • Vil holde politikerne på sporet på Christiansborg med hensyn til bedre arbejdsmiljø.
 • Kampen for det gode arbejdsliv fortsætter.
 • Ring altid til jeres fagforening 😉

Malene Friis Andersen, organisationspsykolog:
Hun snakkede meget om det gode samarbejde mellem ledelse, kollegaer, tillidsrepræsentanter og AMR’er. Dette skulle vi senere arbejde med i gruppearbejde.

Malene snakkede om forandringer på en arbejdsplads og sammenlignede det med indlægssedlen på et pilleglas – lille afsnit om virkninger – meget stort afsnit om bivirkningerne. Derfor er forandringer altid så stor og krævende en udfordring på en arbejdsplads.

Gruppearbejdet:
Sammen med 5 AMR’er fra andre brancher ved et bord.

Interessant analyseværktøj og idéer til blandt andet at styrke samarbejdet mellem AMR, fagforening, ledelse, kollegaer og (Tillidsrepræsentant).