AMR-stormødet i Odense den 12. december

Den 12. december blev der sat punktum for et helt år med fokus på arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde.

Rigtig mange AMR’er har deltaget i både lokale arrangementer og i de to store fællesmøder, der har været afholdt.

AMR-arbejdet er i den grad blevet sat på landkortet, og der er vist ikke mange rundt om på arbejdspladserne, som ikke har fokus på arbejdsmiljøets indvirkning – positivt og negativt – på medarbejderne.

Vi havde 3 AMR’er med til stormødet, og du kan her læse deres oplevelse af det stort opsatte møde i Odense.

FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) har lavet videoer i forbindelse med stormødet, som du kan se her.

Du kan også læse en masse om netværk, inspiration, temaer i forbindelse med AMR-året her.

Husk at give os besked, hvis du er AMR

Hvis du bliver eller allerede er blevet valgt som AMR på din arbejdsplads, er det vigtigt, at du giver os besked.

Det gør du på mail på vf@forbundet.dk.

Når vi har fået besked om dit valg, får du adgang til vores lukkede gruppe på Facebook kun for AMR’er indenfor vores branche. Her har du mulighed for i et lukket forum at vende arbejdsmiljøspørgsmål med kolleger.

Den 12. december 2019 blev AMR-året afrundet på bedste vis
Den 12. december 2019 blev AMR-året afrundet på bedste vis. Foto: Shutterstock