Afdelingsveterinærsygeplejerske i den medicinske afdeling søges til Københavns Universitetshospital for Familiedyr

 

Er du vores nye afdelingsleder i vores medicinske afdeling? Har du lyst til at få indflydelse og lederansvar, og har du erfaring med komplekse medicinske patienter, er dette måske stillingen for dig.

 

Ved Universitetshospitalet for Familiedyr, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, ønskes en stilling som afdelingsveterinærsygeplejerske til undervisningshospitalets medicinske afdeling besat pr 1. februar eller snarest herefter. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen.

 

Arbejdsopgaver

Du vil, som afdelingsveterinærsygeplejerske, få personaleansvaret for veterinærsygeplejerskerne i den medicinske afdeling, herunder intern medicin, akut medicin, onkologi, kardiologi og neurologi samt vores forskningsveterinærsygeplejerske, som pt. består af i alt 9 veterinærsygeplejersker udover dig. Dette indebærer bl.a. skemalægning, planlægning og afholdelse af afdelingsmøder for personalet, afholdelse af årlige medarbejderudviklingssamtaler samt ansættelsessamtaler. Du har ligeledes ansvaret for at sikre en stabil og høj kvalitet af sygeplejearbejdet hos såvel ambulante som indlagte medicinske patienter i din afdeling. Du vil være en del af hospitalets lederteam, som med dig, består af 3 afdelingsveterinærsygeplejersker, overveterinær-sygeplejersken og hospitalschefen.

Ud over de ledelsesmæssige opgaver, vil du selv være aktiv deltagene i det kliniske arbejde i afdelingen, som blandt andet består af pasning af indlagte patienter samt alment sygeplejearbejde, vejledning af dyrlægestuderende og veterinærsygeplejerskeelever i undervisningstiden samt almindeligt forefaldende klinikarbejde, såsom rengøring og opfyldning i klinikken. Du vil også få det overordnede ansvar for hospitalets lagerbeholding, herunder styring af sortiment og optimering af bestillingsprocedurer. Du vil referere til overveterinærsygeplejersken.

 

Kvalifikationer

 • Uddannet aut. veterinærsygeplejerske
 • Lederuddannelse og ledererfaring er en fordel, men ikke et krav
 • Interesse for sygepleje af den medicinske patient
 • Gode lederegenskaber
 • Gode kommunikative evner
 • Gode samarbejdsevner
 • Løsningsorienteret
 • Et empatisk livssyn
 • Udadvendt og serviceminded med stort fagligt engagement
 • Personlig gennemslagskraft
 • Evnen til at bevare overblikket og holde hovedet koldt i pressede situationer
 • Visioner for en fremadrettet udvikling af den medicinske afdeling

Du tilbydes  

En stilling du selv kan være med til at præge og videreudvikle på et af Europas nyeste og flotteste Universitetsdyrehospitaler. Universitetshospitalet for Familiedyr, er en del af Institut for Klinisk Veterinærmedicin, med ca. 100 ansatte. Vores primære formål er at uddanne dyrlægestuderende, at forske i familiedyrs sygdomme samt at fungere som henvisningshospital for praktiserende kolleger. Til dette formål har vi et universitetshospital med ca. 20.000 årlige patientforløb.

For den rette kandidat vil der kunne tilbydes relevant opkvalificering og kompetenceudvikling for at kunne bestride stillingen.

 

Løn- og ansættelsesforhold  

Stillingen besættes efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S) og organisationsaftalen for Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden 3F (www.3fkbh.dk).

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til Overveterinærsygeplejerske Gitte Wagner Hansen, 51489425 eller på mail til mailto:gwh@sund.ku.dk

 

Ansøgning 

Ansøgning vedlagt CV og dokumentation skal sendes via hjemmesiden jobportal.ku.dk/tap/ under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (tryk på linket “Send ansøgning” nederst i opslaget), senest den 14. december 2017.  

Ansættelsessamtaler vil finde sted tirsdag 19. december 2017