Adventskalenderen 2019 gjorde os klogere

Hver søndag i advent stillede vi et spørgsmål på Facebook, og vi er rigtig glade for, at så mange ville lege med.

Vores adventskalender 2019 indeholdt blandt andet følgende spørgsmål:

”Må du forberede patienter til operation, når dyrlægen er i det næste lokale?”

Ved besvarelsen af dette spørgsmål skal man være opmærksom på, at der står ”når dyrlægen er i det næste lokale.”

Som autoriseret veterinærsygeplejerske må man forberede patienter til operation, herunder præmedicinering samt klargøring af operationsfelt, når en dyrlæge er til stede.

En konkret sag, hvor Fødevarestyrelsen kom på tilsynsbesøg, viser, at myndigheden ikke accepterer, at den ansvarlige dyrlæge befinder sig i et tilstødende lokale. Til stede betyder til stede i det samme lokale. Veterinærsygeplejersken i sagen fik en indskærpelse, men kunne have fået en bøde.

Adventskalenderen viser, at det er en udbredt opfattelse og sandsynligvis den daglige arbejdsgang, at den autoriserede veterinærsygeplejerske forbereder patienter til operation på egen hånd uden dyrlægen overvåger situationen eller er direkte tilstede i lokalet.

Reglerne om arbejde under autorisation kan du finde her

Har du styr på hvad du må og ikke må i forhold til din autorisation?
Har du styr på hvad du må og ikke må i forhold til din autorisation? Foto: Shutterstock