Efterløn

Der er sket nogle ændringer i efterlønsordningen, som kan have stor betydning for dig og din pengepung

Du kan se et skema over fødselsdatoer og deraf følgende mulighed for at gå på efterløn og pension, her