2 x 3 Veterinærsygeplejerske-elever søges til Universitetshospitalet for Familiedyr

Ved Institut for Klinisk Veterinærmedicin, Universitetshospitalet for Familiedyr, ønskes 2 hold af hver tre
stillinger, som veterinærsygeplejerskeelever, besat. Det første hold med start 1. november 2018, det andet hold
med start 1. december 2018. Stillingerne er uddannelsesstillinger og der kan ikke påregnes ansættelse efter
endt uddannelse.

Læs mere om stillingenerne her