Fagveterinærsygeplejerske i smådyrsanæstesi

Hvem udbyder efteruddannelsen

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Den Danske Dyrlægeforening og Universitetshospitalet for Familiedyr/KU SUND udbyder i samarbejde en Fagveterinærsygeplejerskeuddannelse i smådyrsanæstesi.

Formål med efteruddannelsen
Uddannelsen skal sikre, at fagveterinærsygeplejersken i samråd med dyrlægen kan tilrettelægge og selvstændigt overvåge anæstesiforløbet.

Uddannelsen skal supplere veterinærsygeplejerskeuddannelsen inden for neuroanatomi og -fysiologi, kardiovaskulær anatomi og –fysiologi, respirationsvejsanatomi og –fysiologi, farmakologi og apparaturlære inklusiv anæstesimonitorering med henblik på at opnå kompetence, der er nødvendig for at kunne indgå i anæstesiteam, i specialiseret smådyrspraksis.

Opbygning af uddannelsen 

Fagveterinærsygeplejerskeuddannelse i anæstesi er et etårigt forløb og består af 3 teorimoduler (i alt 7 dage) samt to praktikmoduler (i alt 5 dage).

De teoretiske moduler er fælles for alle kursister, mens praksismodulerne gennemføres i mindre hold. Teorimodulerne er placeret fredag-lørdag (søndag) med teoretisk undervisning som optakt til selvstudium.

Praksismodulerne er på rullende basis placeret med 3 dage hhv. 2 dage for hvert hold på Universitetshospitalet for Familiedyr fordelt med et praksismodul umiddelbart efter det første teorimodul og et umiddelbart efter det sidste. Deltagerne vil på praksismodulerne i samarbejde med undervisende dyrlæge forestå anæstesi af kirurgiske patienter. Praksisdagene afsluttes med en fælles kort sammenfatning og gennemgang af dagens anæstesier.

I mellemugerne arbejder deltagerne teoretisk selvstændigt, således at pensum til efterfølgende teorimodul er læst inden modulet starter. Deltagerne skal desuden løbende udarbejde en case log samt afsluttende en skriftlig eksamensopgave.

Undervisningssproget er dansk, men der kan ud over faglitteratur på dansk forekomme faglitteratur på engelsk, svensk og norsk.

Adgangskrav
Bestået veterinærsygeplejerske eksamen samt 3 års erhvervserfaring fra smådyrspraksis og fortsat beskæftigelse på dette område under uddannelsen.

Pris
Prisen for uddannelsen er ca. 43.000 kr. + moms. Prisen omfatter omkostninger til undervisning, kursusadministration, kursusmateriale samt til frokost og pauseforplejning under kursussamlingerne. Deltagerne skal selv arrangere overnatning og aftenforplejning samt forestå indkøb af lærebøger.

Tid
Uddannelsen forventes påbegyndt igen i 2018.

Sted
Uddannelsen afvikles på Universitetshospitalet for Familiedyr, Dyrlægevej 16, Frederiksberg.

Yderligere information om uddannelsen kan fås hos Helle Harding Poulsen e-mail: hhp@life.ku.dk

Der skal indsendes ansøgning om optagelse på uddannelsen. Ansøgningsskema til optagelse på uddannelsen kan rekvireres ved at sende en mail til Anita Christensen (ach@ddd.dk) med oplysning om navn, praksis, e-mail og telefon.

Deltagerantal
Minimumsdeltagerantallet for gennemførelse af uddannelsesforløbet er 16 deltagere.  Det maksimale deltagerantal er 25 deltagere.